Indonesische experts houden workshops

In het kader van de culturele uitwisseling tussen de Republiek Suriname en de Re-publiek Indonesië, zullen twee experts uit Indonesië, de meubelmaker Tri Wahyudi en Pudji Utomo, een maker van klosso’s (Javaans vloerkleed), hun kennis drie maanden lang delen door middel van een aantal workshops. Aanstaande donderdag begint de eerste workshop.
Volgens de Indonesische ambassadeur in Suriname, Dominicus Supratikto, is het de bedoeling om de traditie van het vlechtwerk en de klosso, te doen herleven. Klos-so was bekend in Suriname. De ambassadeur vraagt de participanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van deze kennis. De ambassadeur verwacht dat er uiteindelijk een tentoonstelling komt, waarop Suriname en Indonesië worden gepromoot. Pudji Utomo en Tri Wahyudi hebben soortgelijke workshops ook verzorgd in andere landen. Harriete Bhollasingh-Hel-stone, directeur van het directoraat Cul-tuur, zegt dat alle participanten na de work-shops een certificaat ontvangen.
De workshops zullen op drie locaties verzorgd worden, namelijk: het directoraat Cultuur, Sana Budaya en de Indonesische ambassade. Sharon Pawirioredjo van het VHIJ, zegt dat de focus tijdens de workshops gericht zal zijn op het traditionele, zoals onder andere het weven van een klosso. De workshops zijn niet alleen voor de Javaanse gemeenschap, ook anderen kunnen zich opgeven. Pawirioredjo ziet graag dat er een samenwerking komt tussen de Javanen en Marrons die zich bezighouden met vlechtwerk.

door Kimberley Fräser