GEWIJZIGDE BELEIDSINZICHTEN

Ofschoon de Hakrinbank onder de bezielende leiding van drs. Jim Bousaid een nettowinst van 35 miljoen SRD over het boekjaar 2017 heeft mogen noteren, is minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, van mening dat de Chief Executive Officier, CEO, ten spoedigste met pensioen moet gaan wegens het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd. Hoefdraad lobbyed al geruime tijd voor het vertrek van deze bankdirecteur en de governor van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie. Ingewijden zijn er heel goed van op de hoogte, dat hier in hoge mate rancune vanwege Hoefdraad de voornaamste drijfveer is om de beide economisten, weg te werken. Bousaid die de verantwoordelijkheid heeft over het hoogste bestuur van de bank, is vaak kritisch geweest over het financiële beleid van de regering Bouterse en heeft daarbij ook gewezen op de schadelijke monetaire financiering die onder dit bewind op vele momenten als uitlaatklep, is toegepast. Ook weigerde Bousaid het vorige jaar voor de zoveelste keer geld van de spaarders in de Hakrinbank, ter beschikking te stellen van een in ernstige financiële problemen geraakte regering Bouterse. Dus Bousaid wordt dan ook door Hoefdraad gezien als dwarsligger en moet daarom weg. Het argument dat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en daarom het veld moet ruimen, slaat werkelijk nergens op. Binnen het kabinet Bouterse kunnen zeker al enkele leden opgesomd worden die de 60 ruimschoots zijn gepasseerd en door jongere en capabelere mensen, zouden kunnen worden vervangen. Maar dan hebben we het hier over ja-knikkende partijloyalisten en politieke slijmerds, die zelfs tot ruim boven de 70 mogen blijven knoeien in het bestuur van dit land. We hoeven daarvoor maar een blik te werpen binnen de bezetting van het Kabinet van de President, dan komen we zeer zeker in aanraking met hoog bejaarde en politiek uitgerangeerde sujetten. Recentelijk nog kregen wij er een lid binnen de Raad van Ministers bij, die de 70 gepasseerd is en voor dat lid is er dus geen beperking qua leeftijd opgeworpen, maar voor Bousaid uit rancuneuze overwegingen (gewijzigde beleidsinzichten), dus zeker wél. Dat men boven de pensioengerechtigde leeftijd van 60 zeer zeker nog goede prestaties kan leveren, is voor ons duidelijk. Die leeftijd is bijvoorbeeld in Nederland gesteld op 68 jaar. André Telting kwam na zijn zestigste als governor de rommel, gemaakt op de Centrale Bank van

Suriname door Henk Goedschalk, op zeer vakkundige en bewonderingswaardige wijze opruimen en zijn werkwijze strekt nog steeds tot voorbeeld van anderen, die jammer genoeg er niet in geslaagd zijn zo efficiënt en effectief soortgelijke resultaten neer te zetten. Maar voor Hoefdraad is Bousaid niet meer gewenst, omdat hij de 60 is gepasseerd. Er wordt binnen dit kabinet overduidelijk met verschillende maten gemeten als rancune in het spel is en men van mening is, dat het individue niet naar de pijpen van deze regering kan of wenst te dansen. In het geval van Bousaid, heeft men wederom een niet steekhoudende flutreden om tot de beëindiging van zijn dienstbetrekking te komen, bedacht. De heer Bousaid is een groot professional en zal zeker niet bij de pakken neer gaan zitten en wij zijn ervan overtuigd dat hij in de toekomst op een positieve wijze wederom van zich zal laten horen. Mensen als Bousaid heeft men in dit land hard nodig en politiek geëngageerde pseudo-professionals zeker niet.