Lamlegging IOL wordt voortgezet

“Transformatie?, Geen budget, Geen ruimte, Geen deskundigheid, Geen curricula, Geen voorbereidingstijd”, waren enkele leuzen die de Bond van Leraren (BvL) gis-teren gebruikte bij de actie voor de ingang van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De bond voert samen actie met de leraren van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en enkele studenten, actie tegen de incorporatie van het IOL in de universiteit. Met een auto die voor de ingang van het AdeKUS-terrein was geparkeerd en leraren die de uitgang blokkeerden, konden studenten van de AdeKUS en het IOL, het terrein moeilijk oprijden. Gisterochtend maakte de BvL zijn standpunt duidelijk over de incorporatie van het IOL. De bond pleit voor de aanhouding van dit besluit, omdat niet alle zaken in orde zijn. Wilgo Valies, bondsvoorzitter, zegt in gesprek met De West, dat de bond sinds maart een brief heeft gestuurd naar onderwijsminister Lillian Ferrier, om de problemen binnen het onderwijs te bespreken. “Nu worden de problemen erger en we hebben nog steeds geen uitnodiging ontvangen”, haalt hij aan. De bondsvoorzitter zegt dat zij graag in overleg willen treden met de minister, tot dan zal de bond in actie blijven. De acties die een sterk signaal moeten zijn voor de minister dat de incorporatie van het IOL aangehouden moet worden, is gisterochtend van start gegaan. Valies legt uit dat de actie ook in de middag wordt gevoerd, omdat er zowel in de ochtend als in de middag colleges worden verzorgd op het IOL. Met deze actie van de BvL worden er nu geen colleges verzorgd op de lerarenopleiding.
Gistermiddag besprak Valies wederom met de krant en zei hoe belangrijk een goede voorbereiding is met betrekking tot het personeelsaspect, de rechtspositie van de leraren en de curricula. Hij is van mening dat dergelijke zaken eerst in orde moeten zijn, alvorens men besluit om de incorporatie door te voeren. Valies benadrukt niet tegen vernieuwing te zijn, de kwaliteit van het onderwijs moet inderdaad verhoogd worden. “Als men dat wil bereiken, dan moeten ze eerst voldoen aan een aantal randvoorwaarden”, aldus Valies.

 

door Richelle Mac-Nack