June 13, 2018


SBO ondersteunt actie PLO niet


June 13, 2018

De Surinaamse Bushou-ders Organisatie (SBO) ondersteunt de staking van de particuliere lijnbussen die uitgeroepen is door de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), niet. De voorzitter van de SBO, Suraj Sahadew-Lall, zegt in gesprek met De West, dat hij de SBO-leden heeft op-geroepen om normaal te rijden. Vandaar dat erop bepaalde trajecten wel en-kele bussen rijden, terwijl op andere geen bus te zien is. “Het is water naar zee dragen”, zegt Sahadew –Lall over de actie van PLO.
Hij is van mening dat terwijl de voorzitter van PLO zich in Nederland bevindt, de ondervoorzitter zonder een goede reden tot staking is overgegaan. De meeste bushouders die deel nemen aan deze staking, zijn volgens Sahadew-Lall geen lid van de PLO. “Ze hebben geen bewijs om aan te tonen waarom ze in actie zijn namens de PLO.” De SBO-voorzitter merkt op dat de staking van PLO wettelijk niet rechtsgeldig is. Er is volgens hem niet duidelijk op pa-pier gesteld waarom de PLO in actie gaat en wat zij hiermee wil bereiken. Verder zegt hij het nut van de staking niet te begrijpen, gezien de bussen morgen weer gaan rijden en deze staking niet zal zorgen voor een oplossing van de problemen die spelen in de particuliere bussector.
Sahadew-Lall zegt dat de PLO zogenaamd in actie is, omdat de uitbetaling van de brandstofcompensatiegelden ruim negen maanden niet heeft plaatsgevonden. Hij vraagt zich af of de PLO wel weet waarmee zij bezig is, omdat er al geruime tijd bekend is dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), bezig is met de herregistratie van de particuliere bussen. Ook wacht het ministerie nog op een verantwoording van de PLO over de SRD 1.4 miljoen die het ministerie betaald heeft.
De werkelijke reden waarom de PLO de staking heeft uitgeroepen, is volgens hem het feit dat door de herregistratie, zaken in orde zullen komen. De PLO zal niet meer de mogelijkheid hebben om een ‘njan patu’ te maken met de gelden die de overheid betaalt als brandstofcompensatie en zal ook niet geaccommodeerd worden daarvoor. “Omdat die positie nu onder vuur staat, heeft de PLO een staking uitgeroepen”, aldus Sahadew-Lall.
Sahadew-Lall is van mening dat de PLO geen organisatie is die thuis hoort in de samenleving. Met deze staking heeft PLO volgens hem wederom bewezen dat zij geen weet heeft van ‘correct werken’. Hij wijst erop dat de PLO zo ook 10 jaren geleden onder de Nieuw-Front regering 9 dagen in actie was. Toen was die actie ook wettelijk niet gegrond dus de resultaten die daarmee gepaard gingen zij binnen een week terug gedraaid. De SBO-voorzitter vraagt zich af of de PLO niet leert uit haar fouten. Hij is tevens ook van mening dat de leiding van de PLO de bushouders misleidt en misbruikt. Dergelijk gedrag moet noch de bushouders noch het ministerie tolereren. Sahadew-Lall benadrukt dat er afgerekend moet worden met de PLO.

 

door Richelle Mac-Nack