May 26, 2018


MANTEL DER LIEFDE


May 26, 2018

Het Carifesta XI festival heeft plaatsgevonden in augustus 2013, nu na ruim vijf jaar, houdt het de samenleving nog steeds bezig. Duidelijk is dat er op zeer onverantwoordelijke wijze is omgegaan met staatsmiddelen. Daarnaast heeft het vervolgonderzoek naar de nog te betalen facturen op zich laten wachten. Het Carifesta dossier kon maar niet afgesloten worden, omdat het Clad geen formeel verzoek van het Kabinet van de president had ontvangen om een vervolgonderzoek te starten. Eindelijk, in het laatste kwartaal van 2017, is er een vervolgonderzoek gestart. Het is belangrijk dat de overheid transparant is, vooral als het gaat om de besteding van staatsgeld. Daarnaast moet de regering ook erop toezien dat organisaties verantwoording afleggen voor elke cent die besteed is. Hoewel niet is aangegeven wat de reden is dat toestemming voor het onderzoek zo lang op zich liet wachten, moet worden ingestaan voor de consequenties. De tijd heeft geleerd dat bij een dergelijk onderzoek, naarmate de tijd verstrijkt, de zaak alleen maar gecompliceerder wordt. De kans is groot dat relevante betrokken personen niet meer beschikbaar zijn en/of benodigde controle-informatie niet bewaard is gebleven. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek in zekere mate veel minder zal opleveren, terwijl het vervolgen van desbetreffende personen zal uitblijven. Het parlement is onlangs gestart met de behandeling van de nieuwe comptabiliteitswet. Deze wet moet de kwaliteiten en standaarden van de algemene financiële verslagen verhogen en verbeteren en uiteindelijk leiden tot een betere beoordeling van het beleid dat gevoerd is en de middelen die zijn aangewend door de overheid. Wij hopen dat na goedkeuring van deze wet, de regering er in de toekomst daadwerkelijk zorg voor draagt dat in de toekomst grote festivals, projecten, programma’s en dergelijke, effectiever en efficiënter, volgens planning en wet- en regelgeving en gemaakte afspraken zullen verlopen. Belangrijk is dat er ook onmiddellijk maatregelen worden getroffen tegen personen en organisaties die zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Zaken moeten niet langer met de mantel der liefde bedekt worden, ook al gaat het om politieke vrienden.