May 19, 2018


GEEN LIEVE JONGENS


May 19, 2018

Na de grote moordpartij op Guyanese vissers voor de kust van de Wia Wia Bank op 27 april j.l., is er veel geschreven en bekend geworden wat zich daar allemaal heeft voltrokken op die bewuste dag. Slechts enkele vissers hebben deze aanval van een stel misdadigers overleefd. Nog steeds zijn wij van mening, dat ook bij deze macabere kwestie, de Surinaamse justitie onvoldoende openbaarheid van bestuur demonstreert en dat het nog steeds niet helemaal duidelijk is wat het motief voor deze slachting is geweest. Een strijd tussen boothouders die ontvlamd is na de moord op ene Manohar te Munder in maart van dit jaar, of steekt er veel meer achter? Velen zijn van mening dat er veel meer aan de hand is en dat er grote belangen spelen. Na de slachting bij de Wia Wia Bank, werd er kort daarop nog een kapitein van een vissersboot nabij Braamspunt vermoord en de afgelopen week werd een hulpagent van politie geëlimineerd in zijn auto dichtbij een onderwijsinstituut te Zorg en Hoop. Kan dat allemaal te maken hebben met een ruzie tussen vissers? Slechts weinigen geloven dit nog. En terwijl men doorgaat met het op koelbloedige wijze vermoorden van Guyanezen en nu ook een Surinamer, zwijgt men vanwege de overheid als het graf. Merkwaardig is dat, want in Guyana schijnt men veel beter op de hoogte te zijn van wat er daadwerkelijk aan de hand is en waarom men thans ertoe overgaat elkaar af te slachten.Zou het toch te maken hebben met zaken die innig verbonden zijn aan de grensoverschrijdende misdaad? Ook daar moeten de justitie in Guyana en Suriname klaarheid in brengen. Er moeten ook snel verdere aanhoudingen plaatsvinden en al de verdachten die betrokken zijn bij deze moorden, dienen voorgeleid te worden en indien schuldig bevonden, zwaar gestraft. Ook de vissers die eerlijk hun brood verdienen, willen onder veiliger omstandigheden hun werkzaamheden hervatten. Zolang de daders van deze moorden niet gevat en achter slot en grendel geplaatst zijn, blijft de angst er bij deze hard werkende mensen er goed in zitten. Keerpunt is recentelijk wel gevallen over een mededeling van de nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, die stelde eraan te willen meewerken dat hier verblijvende illegale Guyanese vissers snel in aanmerking kunnen komen voor een legale status doelende op de generaal pardon regeling van zijn ministerie. De minister moet naar onze mening snel terug komen op dit voornemen, omdat het zeer onverstandig is lieden te legaliseren die misschien de grootste misdadigers zijn. Dat er regelrechte killers onder deze mensen zitten, is bewezen voor de Wia Wia Bank en ook te Braamspunt en te Zorg en Hoop. De minister mag en kan niet zomaar mensen laten legaliseren waarvan hij eigenlijk niets weet omtrent hun achtergrond of reputatie. Het is in het verleden en wel onder de regering Venetiaan III, voorgekomen dat zich te Braamspunt zware criminelen uit Guyana ophielden die door een patrouille van het Nationaal Leger werden opgepakt en later door de politie werden uitgezet. Onder hen bevonden zich personen die zware halsdelicten in Guyana hadden begaan. Dus minister Getrouw, laat al die hier verblijvende vissers eerst goed screenen alvorens ze een legale status toe te bedelen. We willen ons niet nog meer ellende met deze lui op de hals halen. Overigens verwacht de gehele gemeenschap meer informatie te verkrijgen over het Wia Wia Bank onderzoek en wat het eigenlijke motief is geweest om op een dergelijke afschuwelijke wijze te moorden binnen de grenzen van onze republiek.