May 19, 2018


DE REGERING TREFT GEEN BLAAM?


May 19, 2018

Met het debacle bij de bouw van het AMC, zeggen nu de statisticus op Financiën en een ander figuur die loyaal is aan deze regering, dat de regering in deze kwestie geen blaam treft, we zien hier alweer het ‘a no mi’ syndroom. Natuurlijk treft de regering blaam wanneer ze bewust ‘deskundigen’ plaatst bij dit soort projecten en vaak ook zitting laat nemen in diverse commissies die behoren tot de kliek van loyalisten en zodoende er financieel beter van worden. Komt ervan, maar gelukkig werd het deze keer resoluut afgestraft door de Islamic Development Bank (IsDB) die het de regering via de statisticus meedeelde, de stekker eruit getrokken te hebben. Opnieuw moet de bevolking onder leiding van deze regering, gezichtsverlies lijden, wat de regering zoals gewoonlijk een worst zal wezen. Vaak zijn wij als bevolking het niet altijd eens met dat oeverloze geklets van bepaalde DNA-leden, maar de eerlijkheid gebiedt om het lid Brunswijk gelijk te geven wanneer hij stelt dat de president zijn zwakte toont door geen verantwoording in DNA te komen afleggen. Dit is niet alleen zwakte, maar meer nog lak te hebben aan dat volk dat jou daar geplaatst heeft waar je nu bent. Toch heeft men nog de durf te vragen voor nog een termijn van vijf jaren. In 2020 zullen wij met z’n allen getuige zijn van de harde klap die het volk zal geven aan de regering vanwege hun arrogantie en misleiding. Vanwege normvervaging bij deze regering, schaamt men zich niet eens voor de zovele blunders die men slaat. Het is voor de zoveelste keer bewezen dat deze regering onder leiding van de paarse club, geen kaas gegeten heeft van hoe en op welke eerlijke wijze het land vooruit te brengen. Ze hebben alleen maar belang in het beter worden van elke deal en het volk in wanhoop laten. Na dit debacle van het AMC, is nu meer dan ooit duidelijk geworden dat deze figuren onder geen beding terug mogen komen in het machtscentrum. Door hun aanwezigheid wordt het volk iedere dag armer en de ellende neemt toe.

Opdonderen allemaal, vooral die ‘statisticus’ op financiën.

 

Kort geding.