UITVOERING BLIJFT UIT

Vaak wordt er gezegd dat Suriname miljoenen kan verdienen wanneer het een bepaalde sector ontwikkelt. Verschillende politici, ondernemers en academici, presenteren in dat kader prachtige plannen.  Maar het is opmerkelijk dat na de mooie woorden met elkaar gedeeld te hebben en in bepaalde gevallen plannen uiteen te hebben gezet, de uitvoering van zo een project altijd uitblijft. Waaraan zal dit liggen? Is men zich er wel van bewust dat voor het uitvoeren van een project, er rekening gehouden moet worden met een aantal zaken. Ook lijkt het mis te gaan met tal van projecten, omdat er nauwelijks in hoeverre onderzocht dergelijke projecten in ons land of in de regio, ook is er veelal niet onderzocht of de potentiële afzetmarkt wel groot genoeg is. Zo is er de afgelopen jaren in diverse projecten geïnvesteerd die Suriname een extra inkomstenbron zouden verschaffen, maar die uiteindelijk een stille dood gestorven zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de cassavefabriek, of de teelt van bruine bonen. Twee jaar geleden was de teelt van bruine bonen een ‘hot item’: niet alleen landbouwers, ook gezinnen moesten bruine bonen telen. Daar horen wij nu niet meer van een gedegen haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, zodat duidelijk is of het project kans van slagen heeft. Ook moet de afzetmarkt van te voeren in beeld zijn. Op die manier projecten een groot succes worden, waar het land daadwerkelijk de vruchten van kan plukken.