ONTEVREDENHEID

Het is al geruime tijd zo, dat leden van onze gewapende machten ondergewaardeerd zijn. Er heerst al geruime tijd ontevredenheid bij het Nationaal Leger en zo ook bij de politie. Het is bekend dat er een aantal misstanden zijn, die niet opgelost zullen worden zolang de nodige financiële middelen ontbreken. Waar het salaris in combinatie met de overuren het leven van onze agenten voorheen draaglijker maakten, is thans de overurenregeling grotendeels weggevallen. Daarnaast verdienen politieagenten nauwelijks een behoorlijk netto salaris. Hoe denkt men dan, dat deze wetsdienaren enthousiast geraken om het volk te dienen, als zij niet goed worden voorzien van de benodigde middelen en een goed salaris? Hetzelfde geldt voor de militairen, die onderbetaald zijn, maar zich wel moeten inzetten indien er voor land en volk gevaar dreigt. Daarnaast willen de zorginstellingen militairen en hun gezin niet meer van dienst zijn, want lanti betaalt toch de rekeningen niet.

Sommigen vinden dat de politie je beste kameraad is, ze staat je volgens deze stelling altijd bij met raad en daad. De politie ziet erop toe, dat burgers de wettelijke regels naleven door op te treden bij overtredingen en misdrijven. Maar wat gebeurt er als politieagenten niet naar behoren worden vergoed? Het is bekend dat we tegenwoordig in Suriname onder zeer moeilijke omstandigheden leven. Naar verluidt, heerst er naar aanleiding van de voormelde geschetste situatie, grote ontevredenheid bij de politie. Het geldgebrek bij de overheid en de heersende economische crisis zorgen ervoor dat zij haar werk niet naar behoren kan doen. Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft een nijpend tekort aan voertuigen, al blijft het ministerie zulks ontkennen. Dienstauto’s kunnen vaak niet op tijd worden bijgetankt en er is ook geen geld voor nieuwe uniformen en schoeisel. Zelfs voor rekruten is er onvoldoende geld ter beschikking, zij moesten vorig jaar zelf voor hun uniform en schoeisel betalen. Het KPS kijkt daarom ook al geruime tijd uit naar een redelijke salarisverhoging. Dat de politie toe is aan betere salarissen, valt niet te ontkennen. Maar ook aan de secundaire voorzieningen moet dringend gesleuteld worden. Tot enkele jaren terug bestond er naar wij vernemen nog een politietoelage. Die werd ingetrokken nadat het ambtenarenloon weer eens was aangepast. De overheid moet nagaan of zij aan de bescherming van land en volk prioriteit geeft of niet, want onrust bij de politie of het leger kan voor niemand voordeel opleveren.