CREATIVITEIT TEN TOP

Het ‘exporteren’ van onze eigen producten zal echt duurzaam zijn als ‘exporteurs’ niet alleen focussen op illegale producten, want als er genoeg geëxporteerd en geproduceerd wordt, kunnen wij voldoende deviezen verdienen en bepaalde goederen vervangen. Helaas willen bepaalde mensen snel rijk worden en denken absoluut niet aan de gevolgen van hun daden en wat voor schade zij voor ons aanrichten op internationaal niveau. De hoeveelheden onderschepte cocaïne die uit ons land vertrekken, zijn in de afgelopen jaren verviervoudigd. De smokkel van drugs uit ons land is nog nooit zo groot geweest. Keerpunt is ervan op de hoogte, dat criminelen allerlei uitwegen bedenken om het verderfelijke spul uit het land te krijgen en de afgelopen tijd lijkt bij elke vangst het spul creatiever te zijn verborgen dan bij de vorige lading. Afgelopen dinsdag was het weer zover, de Douane Recherche onderschepte ruim 42 kg cocaïne in de Dr. Jules Sedney Haven. Het verderfelijke spul zat verborgen in balken aan de onderkant van twee stalen vrachtcontainers. Douaniers constateerden tijdens de controle, dat onder de containers twee extra balken waren vast gelast. Eén van de balken werd geopend om na te gaan wat erin zat. Eén witte substantie die eruit kwam werd getest. Cocaïne zonder enige twijfel! De balken onder de containers waren hol van binnen en gevuld met ijzeren cilinders waarin cocaïne was verstopt. In totaal zijn er 44 ijzeren cilinders weggehaald.

De omvang van de smokkel van cocaïne vanuit Suriname naar Europa, is explosief gestegen. In februari vorig jaar werd een partij van bijna 1000 kilo onderschept in de Dr. Jules Sedney Haven. Dit was de grootste vondst van 2017 in Suriname. Hierna volgde er nog een aantal grote drugsvangsten. Het is geen geheim, dat er grote partijen cocaïne dit land worden binnengesmokkeld en vervolgens worden gereedgemaakt voor verder transport, met als voornaamste eindbestemming West-Europa. Via verschillende landen worden de drugs naar hun bestemmingen gebracht. We praten nu allang niet meer over bolletjes en enkele kilo’s cocaïne, die met koeriers naar Schiphol gaan, nu hebben we het over honderden en duizenden kilo’s cocaïne die in vrachtcontainers de markt van West-Europa moeten bereiken en andermans kinderen vergiftigen. Het verderfelijke spul wordt ook niet altijd in de haven in containers verborgen, maar al geruime tijd worden op zee andere schepen met de drugs beladen. Nog een manier om honderden kilo’s cocaïne uit ons land weg te krijgen, gebeurt tussen houtblokken, in dubbele bodems van containers, tussen groente en in rijstzakken. Suriname wordt hierdoor steeds meer als een narcostaat gezien. Maar wat kan je doen als gemeenschap, wanneer de overheid ervan op de hoogte is dat er grote hoeveelheden drugs worden gesmokkeld, maar weinig of niets doet?