WIE DOKT ?

Dokken is het woord dat de laatste tijd vaak gebezigd wordt door de jongens uit het paarse kamp. Bij sommigen lijken het wel papegaaien, die steeds vanwege een groot gebrek aan originaliteit, hun leider napraten. Te bedenken dat er een tussen zit, die veel meer gedragingen vertoont van een afvallige rat, dan van een konijn uit ons rijstdistrict. Waarschijnlijk kunt u zich ook die ene uit Para (toen fractieleider) nog herinneren, die zich ook als een papegaai gedroeg. In ieder geval weet men in het paarse kamp heel veel over dokken, gezien het feit dat die voorman van dit kamp, dokken schijnt uitgevonden te hebben, door weg te blijven van belangrijke discussies in DNA. Komt hij er dan toch nog, dan is het dokken geblazen door zich te verschuilen achter:”Granman Oso”. Je kan het de man eigenlijk niet kwalijk nemen, omdat vergeetachtigheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van staatszaken, hiervan het gevolg is. Het moet u niet verwonderen als hij ook gedokt heeft voor grote delen van zijn gelederen, door hen niet in kennis te stellen van zijn voornemens een beroep te doen op het kader van de groene partij, en gelukkig niet op die nietszeggende schreeuwlelijk uit Nickerie. De man heeft getoond middels een doorzichtige set, te geloven in het kader van groen, dat op zijn beurt weer heeft laten zien over een hoog moraal te beschikken en er dus niet ingetrapt is. Ook kennen ze dat verhaal van de vos die zijn haren is kwijtgeraakt, maar de manieren(streken) niet. Dokken gaat zich nu ook voordoen, door Ashe buiten de regels van de grondwet te belasten met meer “bijzondere” en “speciale” zaken. Misschien heeft dit ook te maken met een thans belangrijke zaak, waarbij Ashe, indien straks president, een voor zijn “nestor” belangrijke beslissing, zal moeten nemen. Tot slot het volgende voor die dokker Dogkhie uit Nickerie: Ju no habi fu frede, bikasi NPS na wan gon san ne dok gi wan dede alata leki yu.

 

-Wan dyadya grunjari man-