Edward Belfort: ‘Welzijn niet geknipt voor Juspol’

De minister ad interim van Justitie en Politie (JusPol), Ferdinand Welzijn, is volgens ABOP-topper en ex-minister op hetzelfde departement Edward Belfort niet geschikt om de taak van minister op zich te nemen. Belfort ergert zich eraan dat Welzijn de stijgende criminaliteit weerspreekt, nog erger vindt hij het dat Welzijn zegt dat Suriname momenteel niet in staat is om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Volgens Belfort kan Welzijn niet het nodige management tonen om criminaliteit terug te dringen. Behalve de slechte criminaliteitsaanpak zijn er volgens Belfort veel zaken binnen het ministerie die Welzijn niet onder controle heeft. Daarnaast zegt Belfort dat Welzijn de corruptie gevallen op het ministerie niet bestrijdt.

De gewezen minister zegt dat Suriname enkele jaren terug wel in staat is geweest om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Hij vraagt zich daarom af, hoe de huidige waarnemend minister ertoe komt te stellen dat we daartoe nu niet in staat zijn. Belfort haalt aan dat justitie in het verleden samen met andere organisaties optrok, om deze vormen van criminaliteit te bestrijden. Daarnaast geeft hij ook aan dat toentertijd de politie getraind werd op delicten waarbij door buitenlandse organisaties betrokken waren en samen werden er mogelijkheden bekeken om de georganiseerde criminaliteit in te dammen.

De parlementariër vindt dat de minister niet geknipt is voor zijn taak op Justitie.

Volgens hem kan Welzijn zich alleen richten op het accommoderen van vriendjes, vooral bij het KPA. Ook is hij de mening toegedaan dat de minister steeds verhaaltjes en leugens vertelt aan de samenleving.

Belfort zegt dat er corruptie plaatsvindt bij de brandstofpompen van de politie, voornamelijk door de echtgenoot van de vorige vrouwelijke JusPol minister, echter ontkent Welzijn op de hoogte te zijn van deze wantoestanden.

Ook zegt Belfort dat een bepaalde persoon binnen het KPA twee keren is bevorderd in één jaar, terwijl de persoon niet de nodige opleiding daarvoor heeft, terwijl anderen die dat wel hebben, helemaal niet bevorderd worden. Dit brengt volgens Belfort grote onvrede met zich mee binnen het KPA.

De gewezen minister vindt het erg dat de samenleving nog steeds gebukt gaat onder de criminaliteit. “Op vragen van parlementariërs hieromtrent gesteld kan de minister alleen zeggen dat hij niet op de hoogte is en dat hij de zaken zal laten onderzoeken”, aldus Belfort. Echter wordt er volgens Welzijn nimmer aangehaald hoe de criminaliteit ingedamd zou kunnen worden.

Hij vindt dat de president een minister moet zoeken, die de taken van het ministerie wel aan kan en dat er genoeg middelen vrijgemaakt moeten worden voor JusPol.

“De politie kan het werk wel, alleen hebben zij een betere minister nodig’, aldus Belfort.

door Richelle Mac-Nack