ONTHULLEN EN LEVENSGEVAAR

Geen enkele accountant heeft sinds de invoering van de Wet Melding Oneigenlijke Transacties (MOT) in 2002, een melding gedaan van een oneigenlijke transactie. Deze onthulling deed Pieter Diekman, hoogleraar Corporate Governance aan de Anton de Kom Universiteit, deze week tegenover een lokaal medium. De hoogleraar baseert zijn stelling op betrouwbare bronnen en daar twijfelen we ook helemaal niet aan. Een wet aannemen in dit land, wil in veel gevallen niet zeggen dat er ook een gedegen controle op de naleving zal plaatsvinden. En voor wat betreft de MOT, moet goed gekeken worden of dit orgaan in de loop der tijd niet gepolitiseerd is geraakt en dan wel bijvoorbeeld in de periode 2010-2015. Je kan ook mensen bij een MOT plaatsen die bewust de andere kant op wensen te kijken uit vrees voor hun baan. Ook dient de heer Diekman te weten, dat oneigenlijke transacties niet zomaar zonder gevaar voor eigen leven gemeld kunnen worden. De belangen van witwassers zijn levensgroot en dat weet elke accountant, of die nu voor een gerenommeerd bedrijf werkt of zijn eigen kantoor heeft. Dat accountants in Nederland de ongebruikelijke transacties melden, willen wij gelijk aannemen , maar daar kan een klokkeluider zeker meer zekerheid hebben bij de bescherming van zijn eigen veiligheid en hier is hij aan de wolven overgeleverd. De heer Diekman dient te weten, dat een in het buitenland veroordeelde drugsdealer op een gegeven moment zelf indirect zeggenschap heeft gehad bij de benoeming van personen die de voormelde transacties zouden moeten doorgeven. Dan hoeven we de goed bedoelende hoogleraar echt niet meer uitleg te verschaffen. Suriname is geen Nederland en dat dient de wetenschapper goed te beseffen. Dit land is na 1980 voor een groot deel in de greep van de zware misdaad beland en daar moeten we allemaal goed doordrongen van geraken.