SCHAAPJES OP HET DROGE BRENGEN

Het heeft er alles van dat de exponenten uit het NDP-kabinet, hard doende zijn hun belangen voor mei 2020 veilig te stellen. Domeinland wordt al tijden mee gerommeld en ook via het ministrie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn in de afgelopen ruim zeven jaar op dubieuze wijze concessierechten verleend aan partijgenoten, familieleden van de NDP-top en sympathisanten van de regering. Goud- en houtconcessies gingen tot groot ongenoegen van velen over de toonbank. De ministeries van RGB en NH verstrekken geen informatie over de uitgiften van concesssies in de houtsector en de goudsector, daar passen de beide departementen natuurlijk voor, omdat anders de namen van de bevoordeelden bekend zouden worden. De afgelopen dagen werd bekend dat een multinational, 1 miljoen dollar aan aandelen symbolisch heeft overgedragen aan president Bouterse. Dat zou gebeurd zijn op een buitenverblijf. Wij beschuldigen de multinationale onderneming op geen enkele wijze mee te werken aan duistere c.q. oneigenlijke praktijken, maar wijzen wél met de beschuldigende vinger naar de regering Bouterse, die wederom op een niet transparante wijze handelingen pleegt, die indruisen tegen de belangen van de gemeenschap. Ook heeft de regering volgens het oppositielid Gajadien, geen openheid verschaft inzake een overdracht van US-dollar 5 miljoen aan een zogeheten joint venture partner onder de noemer NV1. Wie deel uitmaken van deze NV, kan natuurlijk nagegaan worden maar dat is overbodig als de overheid openbaarheid van bestuur toepast en voortdurend huldigt. En juist dat gebeurt niet, waardoor de indruk ontstaat dat men met duistere zaken doende is die tot eigen voordeel moeten leiden. Wat nu wel bekend is, is dat Iamgold binnen het gebied dat bekend staat als ‘Area of Interest,’ aan goudwinning op grote schaal wenst te gaan doen en dat binnen dit gebied in het recente verleden concessierechten zijn uitgegeven aan mensen, die nu met die rechten kunnen gaan marchanderen en dus slapend stinkend rijk zullen worden. Dat men ook hier in het geniep bezig is zaken af te handelen en schaapjes op het droge te brengen, wordt steeds duidelijker. Iamgold treft hier geen blaam en de multinational heeft jammer genoeg gewoon te maken met corrupte bestuurders, die op allerlei gebieden het onderste uit de kan wensen te halen en op grote schaal met de natuurlijke hulpbronnen van dit land aan het rommelen zijn geslagen. In de komende tijd zal uitgekristalliseerd geraken, wat zich voor nepotisme en pure corruptie heeft voorgedaan met betrekking tot het gebied dat momenteel aangehaald wordt als ‘Area of Interest’ en gelegen is in het district Saramacca.