RO verduidelijkt wet beschermde gebieden aan VIDS

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft hedenochtend samen met de parlementaire commissie die belast was met de wetswijziging Beschermde Woon- en Leefgebieden, een bijeenkomst gehouden met de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS). Dit op basis van de vele opmerkingen die zijn gemaakt door derden, waardoor er onrust over de wet, die op 22 december is aangenomen in het parlement, is ontstaan. Aanwezig waren de minister van RO, Edgard Dikan, de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons en DNA-leden Jennifer Vreedzaam en Stephen Tsang. Marinus Bee, initiatiefnemer van de wetswijziging, kon er helaas niet bij zijn aangezien hij uitlandig is.

Tijdens de bijeenkomst is het belang van de pas aangenomen wet besproken. Volgens Geerlings-Simons ligt het in de bedoeling dat VIDS na vandaag meer duidelijkheid heeft over het belang van de Wet Beschermde Woon- en Leefgebieden.

Volgens haar zou ook de onrechtmatige uitgifte van gronden in en rondom woon- en leefgebieden van de in stamverband levende gemeenschappen, besproken worden.

Dikan stelde het zeer op prijs dat het bestuur van VIDS, zo flexibel is geweest om binnen zo een kort tijdsbestek om de tafel te gaan zitten met het ministerie, om het belang van de wet te bespreken. De minister van RO zei dat er als partners gekeken zal worden naar de punten die zijn opgenomen in de wetswijziging.

De voorzitter van VIDS, Theo Jubithana, zei op zijn beurt dat de vereniging op uitnodiging van het ministerie is gekomen. Geerlings-Simons haalde aan dat zij samen met de VIDS vaker rond de tafel hebben gezeten, echter benadrukte de voorzitter van VIDS dat de vereniging het op prijs zou stellen als zij eerder in het proces betrokken was bij de totstandkoming van deze wet. Hij haalde aan dat het bestuur aanwezig was om aan te horen wat het ministerie te zeggen had. Verder merkte hij op, dat VIDS nog niet over de versie van de gewijzigde Wet Beschermde Woon- en Leefgebieden beschikt.

Toen de voorzitter van het parlement het proces van de wet in ogenschouw nam, werd aan de pers gevraagd de zaal te verlaten.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft hedenochtend samen met de parlementaire commissie die belast was met de wetswijziging Beschermde Woon- en Leefgebieden, een bijeenkomst gehouden met de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS). Dit op basis van de vele opmerkingen die zijn gemaakt door derden, waardoor er onrust over de wet, die op 22 december is aangenomen in het parlement, is ontstaan. Aanwezig waren de minister van RO, Edgard Dikan, de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons en DNA-leden Jennifer Vreedzaam en Stephen Tsang. Marinus Bee, initiatiefnemer van de wetswijziging, kon er helaas niet bij zijn aangezien hij uitlandig is.

Tijdens de bijeenkomst is het belang van de pas aangenomen wet besproken. Volgens Geerlings-Simons ligt het in de bedoeling dat VIDS na vandaag meer duidelijkheid heeft over het belang van de Wet Beschermde Woon- en Leefgebieden.

Volgens haar zou ook de onrechtmatige uitgifte van gronden in en rondom woon- en leefgebieden van de in stamverband levende gemeenschappen, besproken worden.

Dikan stelde het zeer op prijs dat het bestuur van VIDS, zo flexibel is geweest om binnen zo een kort tijdsbestek om de tafel te gaan zitten met het ministerie, om het belang van de wet te bespreken. De minister van RO zei dat er als partners gekeken zal worden naar de punten die zijn opgenomen in de wetswijziging.

De voorzitter van VIDS, Theo Jubithana, zei op zijn beurt dat de vereniging op uitnodiging van het ministerie is gekomen. Geerlings-Simons haalde aan dat zij samen met de VIDS vaker rond de tafel hebben gezeten, echter benadrukte de voorzitter van VIDS dat de vereniging het op prijs zou stellen als zij eerder in het proces betrokken was bij de totstandkoming van deze wet. Hij haalde aan dat het bestuur aanwezig was om aan te horen wat het ministerie te zeggen had. Verder merkte hij op, dat VIDS nog niet over de versie van de gewijzigde Wet Beschermde Woon- en Leefgebieden beschikt.

Toen de voorzitter van het parlement het proces van de wet in ogenschouw nam, werd aan de pers gevraagd de zaal te verlaten.