‘Van Dijk-Silos moet kennis en kunde toepassen’

Er is heel veel ophef ontstaan rond de benoeming van de jurist tevens ex- minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Met name leden van de oppositie in het parlement, vinden dat het om een strategie gaat van de NDP om te manipuleren bij de komende verkiezingen. Bestuurskundige August Boldewijn gevraagd naar een reactie, geeft aan dat het geen probleem moet zijn dat Van Dijk-Silos benoemd is in deze functie, zolang zij haar kennis en kunde toepast. Hij zegt dat een ieder een politieke kleur heeft en dat sommigen die in het openbaar kenbaar maken. “Ook al is ze NDP’er, dan nog mag ze niet worden uitgesloten om deze functie te bekleden”, aldus Boldewijn.

Van Dijk-Silos was voorzitter tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2005, 2010 en 2015. Bij elke verkiezing plaatste zij kritische kanttekeningen over het verkiezingsproces. Nadat Van Dijk-Silos benoemd werd tot minister van Justitie en Politie in augustus 2015, is de functie van OKB-voorzitter niet ingevuld. Voor Boldewijn is het ook niet duidelijk als de jurist wel of geen NDP’er is. Het kan volgens hem zijn, dat zij haar wederom hebben gevraagd deze functie te bekleden vanwege haar ervaring. Hij begrijpt dat mensen twijfels zullen hebben bij het benoemen van een ex-minister van de NDP als voorzitter van het OKB.

Boldewijn benadrukt dat Van Dijk-Silos daarom strikt onafhankelijk zal moeten optreden, ook vanwege de internationale vertegenwoordiging die de verkiezingen in ons land komen volgen.

De president zou volgens hem om dit soort van speculaties te voorkomen, liever iemand kunnen benoemen als OKB- voorzitter die geen duidelijke politieke associatie heeft. Boldewijn merkt ook op dat men steeds dezelfde mensen kiest om functies te bekleden. Dit is volgens hem geen goede ontwikkeling, omdat er op basis van kennis en kunde moet worden gewerkt en niet op basis van politieke kleur.

-door Johannes Damodar Patak-