VERWACHTINGEN NIET HOOGGESPANNEN

Met de viering van oud op nieuw, hebben Surinamers wederom laten zien dat de huidige crisis waarin we ons al langer dan twee jaar bevinden, ze niet heeft weerhouden het oude jaar feestelijk uit te leiden en met frisse moed het nieuwe aan te vangen. Natuurlijk leeft het besef bij vrijwel iedereen, dat 2108 geen gemakkelijk jaar wordt, maar dat mocht de pret in veel delen van het land niet drukken. Velen hadden dan ook niet echt de tijd en of zin zich voor te bereiden op de oudejaartoespraak van de eerste burger, laat staan er aandachtig naar te gaan zitten luisteren. Gezien de toespraken van de vorige jaren en de gepleegde verrichtingen uitgaande van 2010 en de niet gerealiseerde beloften, was menigeen niet echt geïnteresseerd in hetgeen het staatshoofd wederom zou debiteren. En ja hoor, hetgeen van de oudejaarstoespraak werd verwacht, kwam uit. Het was niet veel meer dan: we gaan dit doen en we zijn dat van plan. De toespraak was dan ook doorspekt van beloften en zogenaamde plannen die veel geld zullen kosten, waar de overheid thans helemaal niet in voldoende mate over beschikt. Een op te richten goudmijnbedrijf werd ons in het vooruitzicht gesteld en mogelijk in samenwerking met buitenlandse bedrijven die over expertise in deze branche beschikken. Verder moet er opnieuw onderhandeld worden met Iamgold en Newmont om meer voor Suriname uit de bestaande goudovereenkomsten te halen. Of dat zal lukken, blijft een hele grote open vraag. De goudmultinationals die hier hebben geïnvesteerd, zullen zoals wij al herhaalde malen in het verleden hebben gesteld, eerst hun zware investeringen die in de honderden miljoenen lopen, terug willen verdienen alvorens tot hernieuwde afspraken met de Surinaamse autoriteiten te willen komen. Bouterse stelde blij te zijn dat de overheid in staat is geweest salarissen en uitkeringen normaal uit te betalen. De president vertelde er evenwel niet bij, hoeveel leningen de staat reeds heeft gesloten om aan deze betalingsverplichtingen op maandbasis te kunnen voldoen en hoe die leningen terug zullen worden betaald. Het moet heel duidelijk zijn, dat deze regering zich met haar huidige beleid steeds dieper in de schulden begraaft.
Bouterse gaf tijdens zijn toespraak indirect toe, dat de overheid niet de mogelijkheden heeft om nu meer te doen dan maandelijks de lonen van haar werknemers te betalen. Toch kwam het staatshoofd wederom op de proppen met een nieuw plan voor de bouw van woningen voor mensen die over een eigen perceel beschikken en huizen tegen een bedrag van SRD50.000,- zouden kunnen bouwen. Voor deze mensen zou er een fonds in het leven geroepen worden waar bouwleningen tegen een rente van 1 procent zouden kunnen worden afgesloten. Wie of welke instantie dergelijke leningen zal gaan verstrekken, werd niet duidelijk. Inmiddels hebben critici van het bewind laten weten dat je voor een dergelijk bedrag alleen een fundament kunt bouwen en dat het door Bouterse aangehaalde bedrag van SRD 50.000,- als niet meer dan misleiding kan worden neergezet. De gehele oudejaars-rede van het staatshoofd wordt dan ook dit keer vergeleken met de luchtkastelen die hij en zijn NDP bouwden voor de verkiezingen van 2015. We denken daarbij onder meer aan de spoorlijn die zou moeten lopen vanuit het district Para naar Paramaribo. Dure consultants werden betaald en er kwam uiteindelijk toch niets van de grond.
Ook deze oudejaartoespraak kan worden gezien als een pramisie rede die traditiegetrouw moet worden gehouden, maar weinig aan deze samenleving zal opleveren. Er zal bitter weinig van de grond komen, omdat dit kabinet eigenlijk failliet is, alleen wil het zulks niet openlijk toegeven. We zijn het nieuwe jaar nauwelijks begonnen en er heerst al onrust binnen het openbaar vervoer en als de regering de zaak niet goed aanpakt, dreigt er wederom grote on-rust binnen het onderwijs.
Ook binnen de gezondheidssector rammelt de zaak van alle kanten en is de overheid ook daar niet in staat haar financiële verplichtingen na te komen. Binnen de ambtenarij heerst er ook een enorme onvrede, omdat ook daar de koopkrachtdaling zich in ernstige mate doet gevoelen. Wij blijven het zeggen: de overheid zal moeten bezuinigen en ook zal ze de productie in dit land moeten accommoderen en aanmoedigen. Alleen een verhoogde productie zal een economische opleving tot gevolg hebben. De manier waarop de NDP-regering van Bouterse zaken blijft aanpakken, zal zeker tot een grote catastrofe leiden. Beloven en nogmaals beloven werkt allang niet meer, omdat de samenleving goed in de gaten heeft, dat dit slechts met misleiding te maken heeft. Als je niet in staat bent om normale c.q. gangbare zaken te financieren, hoe wil je dan grote projecten succesvol van de grond krijgen. De regering moet alvast beginnen om stabiliteit en rust binnen de gezondheidszorg en het onderwijs te realiseren, dan ontstaat er gelijk meer vertrouwen. Zolang ze daar niet in slaagt, zal niemand meer geloof hebben in haar verrichtingen.