SMOKKELEN DAT IS DAT HELE DING

Als een overheid de invoerrechten en accijnzen op genotsmiddelen, zoals sigaretten en sopie verhoogt en deze gewilde producten onbereikbaar worden voor de gewone loontrekker, volgt automatisch de smokkel.

En zien we dat al maanden in ons land, gesmokkelde sigaretten stukken goedkoper zijn dan de bekende, door een bonafide ondernemer geïmporteerde merken.  De overheid snijdt zich door het invoeren van een dergelijke maatregel heel diep in de vingers en bezorgt de bonafide importeur enorme omzetschade . Deze importeur gaat er dan uiteindelijk toe over, steeds minder sigaretten te importeren. En dan heb je natuurlijk ook dat de importeur na enige tijd zijn personeel deels moet afvloeien. Is dat de bedoeling van dit kabinet om steeds meer bedrijven verlies te laten lijden. En dan heb je ook nog een minister van Volksgezondheid, die denkt dat er extra geld kan worden gehaald uit accijnzen en invoerrechten voor genotsmiddelen en andere producten om daarmede  de dure en speciale zorg voor dialysepatiënten, hartoperaties en kankerpatiënten te betalen. Het trieste is, dat de president in zijn oudejaarsrede ook nog zover is gegaan om deze kul oplossing te ondersteunen.  Men moet bij dit kabinet gaan beseffen, dat de rek er helemaal uit is en dat meer verdiensten halen via de indirecte belastingen, ook grenzen heeft en dat de importen ook behoorlijk zijn afgenomen. Dus dat houdt ook in, dat de opbrengsten uit de indirecte belastingen ook niet meer zijn geworden, maar eerder zijn afgenomen. Kabinet Bouterse, er valt gewoon niet veel meer van dit volk te plukken. Naar gelang de overheid steeds zwaardere heffingen wenst door te voeren bij de douane, zal de inventieve mens steeds meer en vaker gaan smokkelen. Ook fervente aanhangers van de NDP doen zich thans tegoed aan smokkelwaar en daar kan zelfs Bouterse niets aan doen. Keerpunt weet dat zelfs ambtenaren die zich bezig dienen te houden met de opsporing, gesmokkelde sigaretten roken. De zaak is totaal verziekt geraakt door het wanbeleid van dit kabinet.

WANBETALINGEN

Een fenomeen waar niet al te vaak over wordt gesproken, betreft de wanbetalingen van de overheid aan apotheken die medicijnen verstrekken aan SZF-patiënten. Ook daar is grote wrevel ontstaan, omdat ook de apotheken niet langer geneigd zijn een wanbetalende overheid voor te blijven schieten. De regering Bouterse tracht al enkele jaren op zeer onbeschofte en brutale wijze te te-ren op andermans zak en daar moet gewoon een eind aan worden gebracht. Een regering die tracht te overleven door derden continu op te lichten, dient te verdwijnen. Ook de particuliere media worden al jaren opgelicht door de regering Bouterse.

Advertenties aangeboden door verschillende ministeries, worden al jaren doodgewoon niet betaald. Ook  de abonnementen  voor kranten, zijn al jaren niet door de overheid voldaan en hebben tot gevolg dat zeker twee dagbladen geen kranten meer afstaan aan wanbetalende delen van het overheidsapparaat.