NIET VOL TE HOUDEN

Indien de overheid zich wederom niet aan haar woord houdt en ook in 2018 de subsidiegelden niet aan de bushouders betaalt, zullen er grotere problemen ontstaan in het openbaar vervoer en meer mensen zullen gedupeerd geraken. Bij werkneerleggingen van boot- en bushouders kunnen kinderen de school niet bezoeken en kunnen werkers de arbeidsplek niet bezoeken. Kortom, stagnatie in de productie en wederom het benadelen van het schoolgaande kind. Maar de boot- en bushouders kunnen we het niet kwalijk nemen als die besluiten acties te voeren, omdat de overheid al tig malen in gebreke is gebleven voor wat betreft de maandelijks verplichtingen tegenover deze groep transporteurs. Door de devaluaties van de SRD ten opzichte van de US-dollar, is alles duurder geworden. Een bus rijdt niet slechts op diesel , maar heeft ook regelmatig nieuwe onderdelen nodig die twee tot driemaal duurder zijn geworden door de devaluaties en daarop volgende inflatie. Daar moet flink wat meer geld tegenover staan en dat is nou juist waar de bushouders in zeer onvoldoende mate over kunnen beschikken. Weet de regering wel wat thans een nieuwe band met meer dan 10 Ply rating kost voor een bus en heeft ze enig idee wat een gebruikte bus kost bij de autohandelaar ter vervanging van de totaal opgereden oudere bus? Dat schijnt de overheid niet te kunnen schelen. En weet de overheid thans wat een rivierboot kost en hoeveel geld de boothouder moet ophoesten voor een nieuwe buitenboordmotor. Laat ze dat maar eens een keer goed gaan onderzoeken, dan komt ze zeker tot de conclusie dat de correcties op de tarieven die men eist, niet onterecht zijn. Maar deze regering die alleen aan zelfbehoud en continuering van haar ondeugdelijke beleid denkt, wenst slechts het populisme hoog in haar vaandel te blijven dragen en heeft geen boodschap aan de noden van de boot- en bushouders. Men blijft maar beloven en de beloften worden niet of heel slecht nagekomen. Voor de PLO en misschien om politieke redenen minder voor de OBS, is de maat helemaal vol en zal men zich in 2018 ten opzichte van de overheid harder gaan opstellen. Men is het gehossel, dat zeer onvoldoende oplevert, zat en wenst nu betere afspraken die nagekomen worden en betere tarieven. De regering Bouterse II mag er volgens met name de PLO, niet vanuit gaan dat ze met dezelfde benadering ten opzichte van het openbaar vervoer in 2018, zonder kleerscheuren weg zal kunnen komen. Men heeft al een schot voor de boeg gegeven door te stellen, dat men radicaal zal optreden als de overheid niet of slecht over de brug denkt te zullen komen. Jerry mag in ieder geval rekenen op een andere c.q. hardere opstelling uit dit veld.