FOR SALE

De regering Bouterse wil overgaan tot de verkoop van haar aandelen in De Surinaamsche Bank, Self Reliance en Torarica. Deze bedrijven zijn, ondanks de crisis van de afgelopen paar jaar, winstgevend geweest. Het geld uit deze verkoop wil de regering gebruiken om het tekort op de begroting van 2018 te helpen dekken. Dit is de zoveelste maatregel van deze regering om geld bij elkaar te schrapen. De verkoop van deze aandelen moet SRD 80 miljoen opleveren en zal als een hulpmiddel dienen. Maar is het niet logischer om vermogen af te stoten dat verlieslatend is? Maar nee hoor, de regering wil overgaan tot de verkoop van haar aandelen in winstgevende ondernemingen, de overheidsgebouwen van de hand doen en het terugroepen van ambassadeurs. Zijn dit wel de juiste maatregelen ter oplossing van haar financiële problemen? Ook de verhuurders van de panden aan de overheid mogen door de ontstane crisis ook fluiten naar hun geld. Er zijn nu géén liquide middelen om op korte en middellange termijn aan haar verplichtingen te voldoen, die hoofdzakelijk bestaan uit de salarisbetalingen van de ambtenaren. Straks heeft de overheid géén activa meer en andere vermogensrechten. Wat zal er dan gebeuren? Is Hoefdraad hiervoor de minister van Financiën geworden? Hij zegt ook dat alle verkooptransacties transparant zullen zijn, maar daar hechten slechts weinigen geloof aan. Transparantie houdt in openheid van handelen, vooral wanneer het gaat om staatsmiddelen, door inzage te geven in het handelen van de regering en niet door continu leugens te vertellen. Voor dit jaar heeft de regering Bouterse al miljoenen geleend om haar tekorten over 2017 te dekken. Dit noemt men pas roekeloos beleid dat nergens toe leidt!