Ratificatie handelsverdrag met Europa moet aangehouden worden

Volgens NDP-parlementariër André Misiekaba, moet Suriname even wachten met het ratificeren van de EPA, het handelsverdrag tussen de ACP-landen en de Europese Unie (EU). Dit deelde hij gisteren mee tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA). Op basis van enkele aspecten, adviseerde Misiekaba, die permanente vertegenwoordiger van DNA bij ACP/EU is, het parlement om eerst even een aantal zaken uit te zoeken en in orde te brengen alvorens zij overgaat tot ratificatie van het verdrag. Volgens Misiekaba heeft het verdrag momenteel alleen nadelen voor Suriname, omdat ons land onder de huidige omstandigheden niet kan voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de EU stelt aan producten die daar op de markt komen. Verder zegt Misiekaba dat de EPA bepaalt dat de EU en andere Cariforum-landen sancties kunnen treffen tegen Cariforum-landen die niet voldoen aan de verplichtingen van de EPA.

De EPA stelt dat alle invoerrechten op producten en diensten vanaf eind 2018 moeten zijn afgebouwd, welke ook geldt voor goederen en diensten naar Europa.

Volgens Misiekaba zal dit betekenen dat onze markt overspoeld zal worden met Europese producten, terwijl onze eigen producten niet afgezet zullen worden, omdat wij niet voldoen aan de Europese standaarden en vereisten. Na ratificatie stelt het verdrag dat de EU om toestemming moet worden gevraagd om handel te drijven met andere grote economieën of handelsblokken, terwijl van Suriname geëist wordt dat het de uitvoerrechten op rondhout afschaft. Misiekaba benadrukte dat dit niet van andere Cariforum-landen wordt geëist. Hij geeft aan dat dit betekent, dat Suriname meer rondhout zal moeten exporteren, terwijl het beleid zich nu richt op de verwerking van hout.

Behalve het bovenstaande, haalde Misiekaba nog meer zaken aan waarom de ratificatie van het verdrag aangehouden moet worden. Suriname hoeft bijvoorbeeld niet op extra financiële steun te rekenen bij schade vanwege natuurrampen, maar de eilanden in de regio wel. Volgens hem moet de positie van Suriname goed geanalyseerd worden voordat het besluit wordt genomen. Misiekaba hield het parlement voor, dat in 2008 uitdrukkelijk werd ingestemd met voorlopige toepassing van het EPA. Misiekaba deelde mee dat dit grondig uitgezocht moet worden, omdat de Surinaamse wetgeving geen voorlopige toepassing van overeenkomsten of verdragen kent.

door Priscilla Kia