GROOTSCHEEPSE LANDELIJKE ACTIE

Minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, heeft laten weten dat het korps politie Suriname bezig is met de planning van een grootscheepse landelijke actie om de verkeersintensiteit op drukke wegen aan te pakken, want ook dit jaar wordt aan het einde van het jaar een enorme drukte verwacht in het verkeer. Volgens de minister is het van belang dat de politie op allerlei manieren hierop voorbereid is. Uitgaande van de taak van de politie, het zorgen voor veiligheid en voor de openbare orde en rust, zegt Welzijn, dat in de drukke maanden extra politieagenten ingezet worden. Dit met de bedoeling dat het verkeer in goede banen geleid kan worden. De minister liet weten dat er reeds instructies zijn gegeven aan de waarnemend korpschef, ook zullen speciale eenheden op de wegen ingezet worden, enkel en alleen om de verkeersintensiteit goed op te vangen. Tegen het einde van het jaar gaan veel meer mensen naar de stad om allerlei inkopen te doen voor de feestdagen, het is dus vanzelfsprekend dat het verkeer drukker dan gewoonlijk zal zijn. Het is een goed voornemen van de minister om op drukke wegen meer agenten in te zetten, maar ook het volk moet met de drukte rekening houden. December staat bekend om zijn drukte, dus niet alleen een verkeersongeval kan heel snel plaatsvinden, maar ook kunnen criminelen sneller toeslaan. Het is daarom van groot belang dat de mensen niet alleen opletten in het verkeer, maar ook zo min mogelijk waardevolle spullen meenemen naar de stad. Daarnaast zou het bovengenoemde ministerie niet alleen aan het einde van het jaar zulke acties moeten houden, ze moet er ook aan denken dat in andere maanden, vooral in de ochtenduren, het op bepaalde wegen heel druk wordt en er files ontstaan, dit tot ergernis van de weggebruikers. De politie moet proberen om hiervoor een oplossing te vinden, want loopt het verkeer vast, dan zijn er altijd weggebruikers die zich onverantwoordelijk gedragen.