WAS EEN VERHOGING NOODZAKELIJK?

We kennen genoeg mensen die het beleid van huidige regering goed proberen te praten. Je hebt zelfs figuren die zich dagelijks inzetten om deze regering te verdedigen en de hemel in te prijzen. Surinamers zijn helaas ontvankelijk voor autoriteit en status. Wanneer iemand met een voorname functie zich misdraagt, wordt die niet zo snel op de vingers getikt, maar wanneer een ondergeschikte in de fout gaat, wordt die vaak direct afgestraft. De overheid is in deze de hoogste instantie binnen het staatsgebeuren, die zich tegenwoordig beijvert voor het innen van geld en het volk is de ondergeschikte die gewoon moet inleveren. Overal merk je dat er geld wordt geplukt. De Raad van Ministers heeft ineens besloten de leges te verhogen voor paspoorten, nationaliteitsverklaringen en aktes. Wij zullen binnenkort SRD 300 moeten betalen voor een paspoort in plaats van SRD 100. Een uittreksel dat nu SRD 1 kost, zal SRD 5 moeten opleveren. Voor een nationaliteitsverklaring en aktes zal SRD 25 betaald moeten worden. Dit zijn allemaal kostenverhogende maatregelen vanuit Lanti, om nog meer geld te kloppen uit onze zakken. Dit soort besluiten bevestigt dat deze regering zich niet druk maakt om de bevolking. Velen hebben het thans financieel erg moeilijk door het gevoerde wanbeleid van deze regering en nog moet men zien rond te komen met hetzelfde salaris, dat soms al jaren geen correctie heeft ondervonden. Aangezien een financiële verhoging noodzakelijk is omdat alles duurder is geworden, moeten de inkomsten wel navenant zijn, zodat meer uitgaven verantwoord zijn. Maar je kan als overheid niet komen met een verhoging van 300 procent en doen alsof dat een normale en verkoopbare zaak is. Het is namelijk al zeer tijdrovend om een uittreksel van het CBB aan te vragen, dat slechts SRD 1 kost. Dus een uittreksel verhogen naar SRD 5, is naar mijn mening geen oplossing. Het probleem bij de diensten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, is dat een aanvraag vaak genoeg veel te lang duurt en teveel tijd in beslag neemt. In plaats van dat we ernaar streven om de verklaringen digitaal te kunnen opvragen, blijven we maar in een verouderd patroon werken en denken. Voor een uittreksel ben je bijna een halve dag kwijt, benzine, mogelijk een verlofdag enzovoorts. Waarom geen digitale formulieren? Ik denk dat men daarvoor wel die SRD 5 over heeft; dan is die rompslomp verholpen van die lange rijen en sommige onvriendelijke ambtenaren, die je met een zuur gezicht aankijken. Maar jammer genoeg is dit ook weer een overheidsapparaat dat aan overbodig werkverschaffing doet. De ene ambtenaar begroet je met tegenzin, de andere schrijft, vervolgens tekent een ander en weer een ander print een uittreksel of strookje. In totaal werken er dus vier mensen op dat moment om een handeling te plegen die SRD5 moet opbrengen. Ook het te volgen proces voor de aanvraag van een passpoort is een lijdensweg. Strookjes, lange rijen, zure gezichten, lange wachttijden etc. Het probleem van een overbezet overheidsapparaat is het gevolg van onvoldoende werkgelegenheid in de particuliere sector. De overheid nam veelal uit politieke overwegingen veel te veel mensen in dienst en zit ze thans met een veel te groot werknemersbestand dat haar grote financiële problemen bezorgt.

 

R.S.B.