‘Government take in overweging voor verlaging benzineprijs’

Volgens Ferdinand Welzijn, minister van Handel, Industrie & Toerisme, kan de overheid niets doen aan de olieprijs. Hij geeft aan dat de laatste schommelingen op de oliemarkt hebben gezorgd voor een stijging van de brandstofprijzen. NPS-parlementariër Gregory Rusland om een reactie gevraagd, is van mening dat de government take in heroverweging genomen zou moeten worden als men wil dat de benzineprijzen verlaagd worden.

Rusland geeft aan dat er de zoveel is gesproken over de benzineprijs, dat hij er niets nieuws aan toe te voegen heeft. Hij wees erop dat sinds het parlement heeft aangegeven problemen te hebben met de government take die drastisch is verhoogd, niets is veranderd aan de manier waarop de prijs wordt berekend. Volgens de minister zou er eind augustus een nieuwe structuur ontwikkeld worden voor de prijsbepaling. Welzijn gaf aan dat zonder een concreet voorstel van de oliemaatschappijen, de prijzen zullen blijven schommelen.

In vergelijking met de voorgaande verhogingen vertonen de recente verhogingen een stijging van SRD 0.28 cent. Bij oliemaatschappij SOL/Shell moet er nu voor 1 liter unleaded benzine zonder additieven SRD 6. 20 en voor V-Power SRD 6. 33 worden neergeteld. Vorige week was dit respectievelijk SRD 5.92 om SRD 6.06. Bij GOw2 is dat SRD 5.41, een verhoging van SRD 0.14. De dieselprijs bij SOL/ Shell is gestegen met SRD 0.02 en bij GOw2 met SRD 0.16.

Rusland gaf aan dat als de wereldmarktprijs van benzine stijgt, het volk meer zal moeten betalen voor benzine, maar dat de government take die erbij komt, het nog duurder maakt. “Feit is dat het volk moet opdraaien voor al de problemen die de regering in financiële en economische sfeer heeft gecreëerd. Er zijn allerlei tekorten ontstaan die de overheid probeert op te heffen door allerlei verhogingen door te voeren”, zegt Rusland. Hij geeft verder aan dat de kosten voor levensonderhoud steeds hoger worden door de maatregelen van de overheid waarmee het volk belast wordt.

door Priscilla Kia