PLO wacht overige subsidie eerste kwartaal af

De voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsing, zegt dat niet alle brandstofcompensatiegelden van het eerste kwartaal zijn overgemaakt. Begin augustus heeft de overheid de betaling gedaan van de subsidiegelden over de maand januari. Gezien de betaling niet volledig is gestort voor de PLO, was het volgens Mahadewsing niet mogelijk om de bushouders van alle bustrajecten uit te betalen. Tot nu toe heeft hij met de gelden die begin van deze maand zijn gestort, slechtse enkele trajecten kunnen uitbetalen; zoals lijn 1 tot en met 10 en een aantal buitentrajecten, zoals PK (Paramaribo-Kwatta), PG (Paramaribo-Geyersvlijt), PDP (Paramaribo-Domburg-Para-nam).

De voorzitter van PLO wijst erop dat de bushouders van de grote trajecten, nog niet uitbetaald zijn. Hij benadrukt dat er vaak genoeg beloftes worden gedaan van de kant van de regering, maar vervolgens blijft de realisatie uit. Desondanks wenst Mahadewsing niet op de zaken vooruit te lopen en zegt dat er pas stappen ondernomen zullen worden, als blijkt dat de gelden deze keer niet gestort worden op de afgesproken datum. Mahadewsing haalt aan dat de minister hem heeft meegedeeld dat de be-talingen van de week nog gedaan zullen worden.

Gisteren liet de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, weten dat de gelden voor de PLO en voor het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB) hedenochtend gestort zullen worden via de Centrale Bank van Suriname.

Verder zouden er sinds de maand juli ge-sprekken gevoerd worden over een eventuele tariefsverhoging voor de bushouders. Deze gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden, omdat minister Hoefdraad aan de voorzitter van de PLO gevraagd heeft om na de begrotingsbehandeling te praten over een even-tuele tariefsverhoging. De gesprekken zullen volgens Mahadewsing in de loop van de volgende week geschieden.

-door Richelle Mac-Nack-