Regering derft inkomsten door lage boetes

De regering loopt inkomsten mis wanneer het aankomt op het innen van de boetes die zijn opgenomen in de verschillende wetboeken. Er komen nog steeds bedragen in voor die in guldens zijn aangegeven en ook zijn de bedragen van de inflatie en devaluatie van onze munteenheid, achterhaald. August Boldewijn, bestuurskundige, gevraagd naar een reactie, geeft aan dat de regering inderdaad nominaal gezien inkomsten aan het derven is. Echter zegt hij dat het de taak van het parlement is om de nodige wijzingen in de wetten aan te brengen en niet de taak van de regering, omdat de regering slechts het uitvoerende orgaan is, terwijl het parlement het wetgevende orgaan is. Boldewijn voert aan dat het parlement wel samen met het wetgevende bureau van een ministerie, de wijzigingen vast kan stellen. Als voorbeeld haalt hij aan dat in de koloniale tijd het binnenloodsen van schepen, vijftig cent bedroeg per registerton. Het tarief is na de onafhankelijkheid gewijzigd, omdat de situatie toen veranderd was. Ook de beloningstarieven zijn volgens Boldewijn aangepast, omdat werknemers betaald moesten worden. Hij legt uit dat nu hetzelfde moet gebeuren bij de overige wetsproducten, omdat de waarde van onze munteenheid sterk gedaald is. Hij zegt dat verhoging van de boetes als een afschrikmiddel kan gaan werken, want de huidige boetes zijn veelal niets. Boldewijn geeft aan dat het bij vonnissen ook voorkomt dat mensen in plaats van een gevangenisstraf uit te zitten, een boete kunnen betalen ter compensatie. Het is volgens hem dan wel belangrijk dat de boete in verhouding staat tot de gevangenisstraf, omdat het bij gevangenisstraf om morele consequenties gaat.

Boldewijn denkt in dit kader aan een veroorzaker van een aanrijding, waarbij het slachtoffer zware letsels heeft opgelopen. Hij is van mening dat de huidige boete die de veroorzaker krijgt, niets is in vergelijking met de schade die het slachtoffer heeft opgelopen. Boldewijn is er daarom een voorstander van dat de boetes fors worden verhoogd. Het is volgens hem ook belangrijk dat de regering aan haar verdiencapaciteit gaat werken, want anders heeft het geen zin om wijzigingen aan te brengen als de waarde van ons geld steeds verder daalt.

-door Johannes Damodar Patak-