BEGIN VAN DICTATUUR?

Alles wijst erop dat we aan een voor ons geliefd land aan het begin staan van een nieuwe periode, nl dictatuur. Het is jammer, maar dit zal gebeuren ter wille van één persoon. Ik had jaren geleden hiervoor al gewaarschuwd, toen de paarse club door de Chinese regering werd uitgenodigd onder leiding van Brammetje, een aantal lessen te gaan volgen, hoe men dat hier zou moeten aanpakken. Velen van u zullen dit reeds vergeten zijn, maar zo werkt het bij dictatuur. Ook had ik ervoor gewaarschuwd, te kijken wat in Venezuela zich voordoet en dat dit een vingerwijzing voor ons zou moeten zijn. Op een laatst gehouden lezing welke ik bezocht, werd er een opmerking gemaakt over het slecht luisteren, onnodig veel praten, gauw vergeten en haast alles geloven, waarvan velen onder ons in dit land, last hebben. Chavez had ook zoveel beloofd en uiteindelijk is daar uit alleen maar ellende ontstaan voor de bevolking. Men mag daar ook de president niet tegenspreken, of men wordt opgesloten. Tegenspreken hoeft nog geen beledigen te betekenen, maar bij dit soort figuren, die dictatuur in hun achterhoofd hebben, is dit nu eenmaal zo. Alles wijst erop dat met het nieuwe wetsvoorstel in DNA om belediging van de president strafbaar te stellen, Suriname langzaam maar zeker de kant opgaat van dictatuur. U en ik zullen gebonden zijn aan wat betreft de vrije meningsuiting.
Is dit het waarvoor u op paars gestemd hebt, ik denk het niet. Maar dit soort voorstellen worden gedaan omdat paars weet dat u het hoe dan ook zal accepteren en verder uw mond dicht zal houden na wat geklaag. Jammer genoeg moet ik stellen, dat de Surinaamse bevolking niet de attitude heeft serieus te ageren tegen dit soort opkomende toestanden, zoals dat elders wel het geval is.
In plaats van zaken in DNA op een voor de bevolking correcte manier aan te pakken,wordt er met name door de coalitie gesold met de economische belangen van het volk, door partijbelang boven volksbelang te stellen. Er wordt als te zijn een domme kudde voor alles en nog wat voorgestemd, als het maar in het voordeel is van die ene persoon om wie men dictatuur, gestalte wenst te geven. De Vereniging van Economisten heeft al een waarschuwend geluid laten horen wat ons te wachten staat met dat gedrag van paars in DNA. Wordt het geen tijd, dat wij als bevolking zaken beter moeten gaan bekijken en direct in actie komen voor wij een tweede Venezuela worden ? Het ligt geheel aan ons als bevolking hier nu verandering in te brengen. Straks is het te laat en dan zult u zich wel voor de kop kunnen slaan, maar dan zijn zij die dit allemaal veroorzaakt hebben reeds vertrokken, omdat ze vanwege hun corruptieve praktijken, zoveel vergaard hebben om te kunnen vluchten. U en ik zullen dan de wonden moeten likken.
Srananman unu denk na tori disi tapu wan seriusu fasi.

Een bezorgde burger.