Jogi wil win-winsituatie bij verhoogde invoerrechten kip

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, wil dat niemand de dupe wordt van de verhoogde invoerrechten op importkip, omdat de overheid de stimulering van de lokale productie daarmee beoogt. “Voor de samenleving betekent het dat zij gezonde kip kan eten, maar de consument moet er niet de dupe van worden”, zegt Jogi.

Om ervoor te zorgen dat een ieder profiteert van de verhoogde invoerrechten op importkip, moet er volgens Jogi een platform worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en de kipsector.

Er kan dan worden nagegaan hoe de consument beschermd kan worden, hoe de productie van lokale kip gestimuleerd kan worden en hoe de prijs van kip betaalbaar kan worden gehouden. “Als de winkeliers en de producenten een deel van de winstmarge inleveren, kan dat eraan bijdragen dat lokale kip goedkoper wordt”, zegt Jogi.

Vooral de kwekers van kip lopen volgens Jogi het meest risico. Volgens hem zou de overheid moeten calculeren wat de heffing per jaar is en een deel daarvan in een speciale pot moeten doen om de kweker te helpen met de productie om zodoende schaarste te voorkomen. Ook zou de overheid samen met de overheid moeten uitrekenen hoe groot de vraag is, zodat er geen overschot op de markt is.

Voorts geeft hij aan dat bijna 95 procent van de benodigdheden voor de kipsector geïmporteerd moeten worden. Jogi stelt voor dat alles wat de import voor de kipsector aangaat, op een nultarief gesteld moeten worden. De overheid zou vervolgens duidelijk moeten aangeven waar deze specifieke benodigdheden te verkrijgen zijn, waardoor er ook gemakkelijk controle uitgeoefend kan worden.

De verhoging van de importheffing zou per ingaande 1 augustus ingaan. De minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), heeft naderhand aangegeven, dat de ingangsdatum van de importheffing in verband met strategische redenen, alleen aan direct betrokkenen zal worden bekendgemaakt. Jogi zegt dat er juist transparantie moet zijn. “De overheid zou in de dagbladen bekend moeten maken wie de importeurs zijn en wat de prijs ongeveer is, daarna moet de consument vrijgelaten worden in de keus waar hij zijn inkopen wil doen”, aldus Jogi.

door Priscilla Kia