Gronduitgifte wordt strakker gecontroleerd

Binnenkort zal de uitgifte van de grond aan strengere regels onderworpen worden. Assembleelid Andre Misiekaba (NDP), zei gisteren tijdens de behandeling van de Anticorruptiewet in De Nationale Assemblee, dit een goed initiatief te vinden, want het beleid op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), zal door de goedgekeurde wet transparanter en eerlijker worden. Misiekaba zei zich eraan te ergeren, dat veel onschuldige burgers de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van ontoelaatbare praktijken op dit departement, met name van de afdeling Grond-inspectie. Mensen waren volgens hem slechts op zoek naar een kavel om een huis op te zetten, maar merkten dat zaken voor hun neus weggekaapt werden. De Anticorruptiewet zal volgens hem daar verandering in brengen. De minister zal conform de wet verplicht worden om alle aanvragen publiekelijk kenbaar te maken via tenminste twee kranten en een drietal elektronische media. Ook via de interne communicatie zal informatie plaatsvinden. De wet verplicht het ministerie om bij de afdeling Grondinspectie en het districtscommissariaat waar het perceel is aangevraagd en de bestuursdienst, in kapitale letters plakkaten aan te brengen om zo de samenleving deelgenoot te maken van wat is aangevraagd of uitgegeven. Volgens de fractieleider van de NDP die tevens de voorziter is van de commissie van rapporteurs ten aanzien van eerdergenoemde wet, zal die transparantie erin resulteren dat anderen nota nemen en eventueel ook protest kunnen aantekenen. Ook wordt door dit systeem de kwestie van dubbele gronduitgiften voorkomen. Dit laatste komt volgens hem  vaak voor. Misiekaba is ervan overtuigd dat zo de zaak waterdicht is. Een ander punt waarvoor de volksvertegenwoordiger pleit, is het plaatsen van een camerasysteem bij het domeinkantoor. “Overal in de wereld is dat een normale zaak, maar ik heb geluiden opgevangen, dat sommigen ertegen protesteren, omdat hun privacy dan geschonden wordt”, aldus de politicus. Iedereen wil zich nu achter privacy verschuilen, wat hij niet goedkeurt. Diverse assembleeleden hebben in de tweede ronde van de behandeling van de Anticorruptiewet, voorstellen gedaan inzake deze wet. De regering antwoord mogelijk de komende week in tweede ronde waarna het wetsontwerp in stemming wordt gebracht. Misiekaba gaf aan dat de wet eraan komt. Hij weet wat de gevoelens van het volk zijn en gaf de garantie dat binnenkort Suriname een wet rijker is. Het land is volgens hem al genoeg het slachtoffer geworden van corruptieve praktijken waaraan paal en perk gesteld moet worden. “Maar de wet zal alleen goed werken als andere regelingen in orde zijn”, benadrukt hij. De commissievoorzitter stelde ook dat er een moment zal komen dat alle functionarissen in een bepaalde functie, een verklaring van inkomen en vermogen naar waarheid moeten tekenen. Deze wordt verzegeld en het voorstel is om dit document in bewaring af te geven bij de notaris. Het gaat hier onder anderen om leden van de regering, DNA, Staatsraad, Rekenkamer, leden van een door de overheid ingestelde commissie of orgaan, directeur of onderdirecteur van een departement van algemeen bestuur, leidinggevenden bij gewapende machten, douaneambtenaren, belastinginspecteurs. Hij benadrukt dat iemand die nadat hij een hoge functie heeft vervuld, na zijn of haar zittingsperiode niet plotseling een huis van 400 m2 kan bouwen en ook nog vier Toyota Prado’s in bezit kan hebben. Gelet op het salaris van deze functionarissen, kan het onmogelijk zo zijn dat men zulke dure zaken kan hebben. Tijdens de discussie werd ook gevraagd te kijken of deze verklaring ook niet kan gelden voor meerdere functionarissen, zoals diensthoofden bij de overheid die niet in het wetsontwerp zijn genoemd. William Waidoe (PL) vindt, dat als de wet zero tolerance moet uitstralen, deze ook met terugwerkende kracht ingevoerd kan worden, desnoods naar 25 november 1975. Rosselie Cotinho (NDP) merkte op, dat de wet sterk let op overheidsfunctionarissen, maar ze vroeg zich af wat met de gewone burger gebeurt die ook betrokken is bij corruptieve handelingen. Ze wilde weten hoe in die gevallen gehandeld zal worden.