300.000 ha bos binnen vier jaar verdwenen

John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname (CIS), zegt dat het milieu in rap tempo aan het verslechteren is. Hij vindt dan ook dat er niet op de overheid gewacht moet worden om verandering hierin te brengen. De afgelopen vier jaar is 300.000 ha aan bos verdwenen, ook vindt er nog steeds een enorme vervuiling plaats, onder andere veroorzaakt door kwik, dat nog steeds gebruikt wordt. Maar organisaties als CIS zijn niet in staat om zonder hulp van anderen verandering hierin te brengen, vandaar dat er een duurzame samenwerking is aangegaan met het Bisdom Paramaribo. De doelstelling is de liefde voor de schepping en de bescherming van de natuur te bevorderen. De overeenkomst werd hedenmorgen getekend door Goedschalk en Choennie bij het Kerkelijk Museum aan de Henck Arronstraat 12.

In de overeenkomst is opgenomen dat er vier projecten uitgevoerd worden die niet aan tijd zijn gebonden. Het eerste project gaat aanstaande zondag 16 juli officieel van start en betreft de ingebruikname van de ‘Natuurhal’ in het Kerkelijk Museum. Deze hal is zodanig ingericht dat er films en documentaires vertoond kunnen worden en is bedoeld om vooral bij de schooljeugd, natuurbewustzijn aan te kweken en aan te moedigen. Daarnaast zal de hal ook gebruik worden voor thema-avonden. De overige projecten behelzen het vergroten van liefde voor de schepping en natuurbewustzijn via het onderwijs door middel van lesbrieven op de scholen en door middel van drama en musicals in samenwerking met de Kathedrale Koorschool. Het laatste project betreft het actualiseren van de natuurbeschermingswet van 1954. Sinds Choennie benoemd is tot bisschop van Paramaribo, heeft hij gezegd dat wij als kerk bijzondere aandacht en liefde moeten hebben voor de schepping, die ons door God geschonken is. Die aandacht en liefde moet ook omgezet worden in concrete daden, door de natuur te beschermen en de verdere vernietiging van de schepping tegen te gaan, zodat wij voor de volgende generaties een betere wereld achter laten. Met de publicatie van zijn ecologische encycliek, ‘Laudato Si’, heeft paus Franciscus het streven bij de bisschop om in eigen land iets te doen aan natuurbehoud, alleen maar versterkt. Choennie gelooft dat het Bisdom dit niet alleen kan bereiken, maar in samenwerking met organisaties die gericht zijn op de bescherming en het behoud van de natuur. Dit was de basis voor de samenwerking met CIS. Met het eerste project wil de bisschop vooral beginnen bij de jongere generatie om bij hen een houding van liefde voor en bescherming van de natuur te kweken.

door Kimberley Fräser