Jongerenorganisatie Botopasi geeft terug aan Boven-Suriname

De Jongeren Organisatie Botopasi (JOB) heeft gisteren in het dorp Botopasi in het district Sipaliwini, een informatiesessie georganiseerd voor jongeren van de zesde klas. Aan deze informatiesessie die op Botopasi is gehouden hebben vijf scholen uit verschillende dorpen deelgenomen. De deelnemende scholieren zijn afkomstig uit scholen uit de dorpen Futunakaba, Pikin Slee, Dan, Grantatai en Botopasi.

De organisatie die in november 2014 is opgericht, heeft het initiatief genomen om een informatiesessie te houden voor de leerlingen van de  zesde klas, omdat zij gemerkt heeft dat er veel negatieve invloeden zijn in het binnenland die een negatieve werking kunnen hebben op de ontwikkeling van de kinderen. De voorzitter van JOB, Bernado Doekoe, zegt dat er na observatie gemerkt is dat jongeren in de dorpen in het binnenland momenteel het verkeerde pad dreigen op te gaan. Het komt volgens de voorzitter van JOB vaak voor dat jongeren in de dorpen drugs (marihuana) en alcohol gebruiken. Ook merkt hij op dat kinderen tegenwoordig geen respect hebben voor ouderen en hun eigen gang willen gaan. In dit kader heeft de organisatie twee parlementariërs van Abop, Edward Belfort en Dinotha Vorswijk, bereid gevonden om tijdens een motivatiesessie de kinderen toe te spreken.

In aanloop naar de motivatiesessie is er donderdagavond een bijeenkomst gehouden met de ouders en gezagdragers van Botopasi in het Krutu Oso van het dorp. Daar heeft Belfort de mensen toegesproken en heeft hij diverse adviezen gegeven over hoe zij een beter leven voor zichzelf en voor hun kinderen kunnen creëren. Opmerkelijk was dat er weinig mannen aanwezig waren op de bijeenkomst.  Volgens de vrouwen, helpen de mannen ook niet bij de opvoeding van de kinderen, ook is er onder de mannen een groot rookprobleem. Belfort heeft de mannen opgeroepen om samen met de vrouwen te gaan voor een goede toekomst van hun kinderen.

Tijdens de motivatiesessie van de kinderen van de zesde klas, heeft Belfort de leerlingen voorgehouden wat de consequenties zijn als je je niet inzet op school. Belfort haalde ook aan dat modieuze dingen maar voor een tijdje zijn en wees de kinderen erop dat het niet nodig is dat ze met elke rage meedoen. Hij gaf ook de invloed van sociale media aan en vroeg voornamelijk de meisjes te allen tijden hun waarde te respecteren. Ook Vorswijk richtte een woord van motivatie tot de kinderen. Zij hield de kinderen voor hoe zij succes heeft geboekt. Daarbij haalde ze aan dat je afkomst en verleden geen rol moeten spelen. Vorswijk gebruikte haar verleden als voorbeeld dat elk kind uit het binnenland succes kan boeken. Ze drukte de kinderen op het hart om altijd doelen te stellen en die proberen te bereiken. Tot de meisjes richtte ze een speciaal woord. Ze wees hen erop wat de beïnvloedingen van de stad kunnen zijn en deed een verzoek aan hen altijd op hun hoede te blijven en proberen om iets te bereiken in de maatschappij.

JOB is opgericht met als doel het dorp te ontwikkelen en te helpen verfraaien, en om jongeren die na hun schoolperiode naar de stad moeten, te ondersteunen met adviezen en eventueel ook financieel. Verder wil ze activiteiten in het dorp organiseren, de voorzitter zegt dat er alleen bij speciale feestdagen er activiteiten in het dorp gehouden worden. Volgens hem hoeft dat niet zo te zijn, er kunnen vaker activiteiten in het dorp ontplooid worden. Boekoe zegt dat de organisatie ook bereid is om naar het dorp te gaan om te helpen schoonmaken. Ook wil de organisatie de ouderen in het dorp helpen met een pakket. Boekoe vertelt dat de organisatie ook plannen heeft voor landbouwprojecten en de infrastructuur in het dorp wil verbeteren. Eerder dit jaar zijn er reeds activiteiten ontplooid in verband met de viering van Pasen.

De organisatie is er een die groeit. Momenteel bestaat het bestuur uit negen mensen en er zijn reeds twintig leden. Boekoe zegt dat naarmate mensen zien wat er gedaan wordt, zij zich aansluiten. De voorzitter zegt dat de organisatie voornamelijk bestaat uit jongeren die geboren en getogen zijn in Botopasi en later hun studie hebben vervolgd in Paramaribo, nu werken de meesten van hen ook in de stad. Boekoe zegt dat de organisatie ook met jongeren van andere dorpen wil kijken naar de mogelijkheid voor het oprichten van dergelijke organisaties in andere dorpen van het binnenland, om ervoor te zorgen dat er in alle dorpen ontwikkeling komt.

door Richelle Mac-Nack