Vermoedelijke corruptie bij project automatisering gezondheidszorg

Dew Sharman, VHP-parlementariër, heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens een openbare vergadering de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, gevraagd om duidelijkheid te geven betreffende het aantrekken van een bedrijf voor een Huisartsen Informatie Systeem (HIS), welke niet conform de procedure zou zijn geschied. Hij hield het parlement voor dat hij over informatie beschikt dat er zelfs al bekend is wie de aannemer is die het project, dat  ruim 20 miljoen euro zal kosten, in handen zal krijgen. Volgens Sharman gaat hem om twee gigantische bedrijven uit het buitenland.  DNA-leden Carl Breeveld en Mahinder Jogi vroegen de minister allereerst meer transparantie. Jogi beweerde dat er buiten de gebruikelijke procedures om software pakketten zijn uitbesteed voor een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro. Pengel zei dat dit onzin is en vond het jammer dat ook DNA deze onzin letterlijk heeft overgenomen. Hij gaf echter de bedragen niet prijs, vanwege clausules waaraan de regering zich dient te houden, maar zei wel dat de bedragen veel minder zijn.

Hij gaf aan dat 97 procent van de respondenten in 2104 middels een enquête heeft aangegeven het eens te zijn met de automatisering van de gezondheidszorg en dat 70 procent graag wilde dat dit per direct gebeurd. Aan de enquête hebben 155 particuliere huisartsen en RGD-artsen meegedaan. Sharman zei dat de informatie van de minister niet klopt, want geen enkele RGD-arts heeft meegedaan aan de enquête. Hij zei dat Surinaamse bedrijven op een heel slimme wijze automatisch uit de boot vallen, omdat de aanbestedingsvoorwaarden zodanig gesteld zijn, dat het bedrijf dat beoogd is voor de automatisering, in aanmerking komt. De minister gaf aan dat er tot nog toe geen bedrijf is gekozen, maar dat er van de zes bedrijven die zich hadden ingeschreven, en drie zijn die voldoen aan de aanbestedingsvoorwaarden. Hij zei ook dat niet hij besluit wie de automatisering zal uitvoeren, maar dit door een onafhankelijke commissie wordt gedaan, middels een advies. Ook zei Sharman dat het opzetten van een data-server risico’s met zich mee kan brengen, omdat informatie van patiënten bloot komt te liggen, niet alleen in Suriname, maar ook in het buitenland. Pengel hield het parlement voor dat de technologie heden ten dage zo ver is dat informatie beschermd kan worden door encryptions en coderingen. De automatisering heeft volgens hem als doel om een beter overzicht te krijgen binnen de gezondheidssector en op lange termijn te besparen op kosten. Pengel zei dat 75 procent van de kosten voor de automatisering van alle ziekenhuizen, waaronder ook het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), al inbegrepen is bij de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Sharman is van mening, dat gezien de financiële situatie van in het bijzonder de gezondheidszorg, prioriteiten gesteld moeten worden door de regering. Hij zei dat de miljoenen die gepaard gaat met de automatisering, beter in het aanschaffen van medicamenten en medische verbruiksartikelen gestopt kan worden. Sharman vindt dat de automatisering geen prioriteit is op dit moment. Hij werd hierin ondersteund door Abop-parlementariër Marinus Bee, die zei dat het op dit moment belangrijk is om mensen levens te redden en vroeg DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, aan het parlement te vragen een standpunt in deze kwestie in te nemen. DNA-voorzitter zei dat het parlement een standpunt zal innemen nadat alle documenten worden doorgenomen. NDP-parlementariër Amzad Abdoel bemoedigde de minister om door te gaan met dit project. Pengel zal alle documenten betreffende het project deze week sturen naar DNA.

door Johannes Damodar Patak