SPSB-directeur: ‘Wij zien geen concurrenten’

De directeur van de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosotoe, zei gisteren tijdens de uitreiking van de Leadership Management International (LMI) awards, dat de bank geen concurrenten ziet op de financiële markt. Hij gelooft er sterk in dat alle banken samen met elkaar moeten werken om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de banken te kunnen realiseren en dat een ieder geïnformeerd is over de verschillende bankproducten. Kromosotoe zei dat de bank een aantal mijlpalen heeft bereikt, namelijk dat personeelsleden onder andere getraind werden in leadership skills en taakmanagement in samenwerking met LMI. Een andere mijlpaal is het nieuwe logo van de bank en interieur met als doel om iets te tonen waarin groei, visie en verjonging zit. De bank is in de afgelopen periode gegroeid van drie geldautomaten naar elf, ook is er nog een aantal in voorbereiding.

De bank telt momenteel twee vestigingen. Kromosotoe zei dat er intussen al voorbereidingen worden getroffen om nog drie andere op te zetten. Op 3 april jongstleden is de bank overgestapt naar een nieuw automatisch netwerksysteem. De overstap naar het nieuwe systeem heeft anderhalf jaar geduurd vanwege de gap die er was ontstaan door de jaren heen. De bank is van een single currency banksysteem overgestapt naar een multi-currency banksysteem. De bank beschikt nu ook over een Mastercard pakket en Kirpalani.com pakket. De bankdirecteur ging ook in op de dieptepunten tijdens de transformatie van de bank, namelijk dat hij werd beschuldigd van witwaspraktijken. Hij hield de aanwezigen voor dat een bankier eerst gescreend wordt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij gaf aan dat hij intussen weer secretaris is van de Bankiersvereniging.

Historie

De SPSB bank is opgericht op 13 augustus 1879, toen werd door gouverneur Van Sypesteyn een resolutie getekend tot oprichting van de Koloniale Spaarbank. De deuren van de bank gingen open op 1 januari 1880. Toentertijd had de Koloniale Spaarbank geen eigen gebouw voor het doen van haar bankzaken. Er werd gebruik gemaakt van het toenmalige logeergebouw. Op 13 september 1946 werd door de toenmalige gouverneur van Suriname, J.C. Brons, een resolutie getekend tot oprichting van de Surinaamse Postspaarbank. Deze naam is tot de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. Op 22 februari 1975 werd er een landsverordening afgekondigd tot vaststelling van een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de Surinaamse Postspaarbank. Dat wil niets anders zeggen dat de bank zijn bestaansrecht nog steeds ontleent aan de wet: ‘de bank bestaat bij wet’.

door Johannes Damodar Patak