TERECHT OF ONTERECHT II

De volledig ten rechte en op basis van een beschikking van de minister van Justitie en Politie uitgezette Roemeense staatsburger Alexandru Vlah, heeft het afgelopen weekend plaatsgevonden. De uitzetting van een buitenlandse crimineel, die door Interpol gezocht werd, heeft toch wel wat stof doen opwaaien en heeft ook tot gevolg gehad, dat er op onterechte wijze beschuldigingen werden geuit aan het adres van het Openbaar Ministerie en zijn chef, de procureur-generaal. Alexandru Vlah verbleef dertien jaar achtereen in ons land en wist velen om de tuin te leiden. Hij verklaarde zelfs geen Roemeen, maar Zuid-Afrikaans staatsburger te zijn. De man werkte hier zelfs voor overheidsinstanties en zag zelfs kans in aanmerking te komen voor noodpaspoorten, die hem vanwege de overheid waren verstrekt. Zijn signalering op de internet-site van Interpol bleef echter staan en werd hem uiteindelijk fataal. Vlah is op 31 juli 1970 te Corabia olt in Roemenië geboren en is dus helemaal geen staatsburger van Zuid-Afrika. Voorts heeft de man veel op zijn kerfstok en belandde daarom op de opsporingslijst. In de eerste week van februari werd Vlah op last van het Openbaar Ministerie (OM) in vreemdelingenbewaring genomen. Tegen deze vrijheidsbeneming van Vlah werd een kort geding aangespannen. In deze zaak bij de kortgedingrechter werd de vorige week een uitspraak gedaan, waarbij de rechter de vreemdelingenbewaring van Vlah opschortte. Wat in deze zaak ook speelde, was de Beschikking tot ongewenstverklaring van de heer Vlah, Alex ten rechte geheten Vlah, Alexandru (No. U 17/00094), uitgebracht op 10 februari door de minister van Justitie en Politie. Deze beschikking, die deel uitmaakt van het bestuursrecht, was erop gericht de meergenoemde Roemeen zijn verblijf hier te beëindigen en hem uit te zetten. In de beslissing van de kortgedingrechter werd naar verluidt niet gerept over een uitzetting van Vlah, maar slechts aangegeven de opschorting van de vreemdelingenbewaring. Het OM gaf na het vonnis dan ook gevolg aan het vonnis van de rechter. Dat vonnis werd pas op 14 maart in de middaguren bij het OM betekend. Na de opschorting van de vreemdelingenbewaring, zoals gelast door de kortgedingrechter, trad de politie wel, op, overeenkomstig de beschikking van de minister van Justitie en Politie die deel uitmaakt van het bestuursrecht en nam Vlah wederom in hechtenis. Vlah werd vervolgens met de eerstvolgende mogelijkheid richting Schiphol vervoerd, waarna zijn reis richting Roemenië zal worden voortgezet. Naar wij vernemen, is Alexandru Vlah de juiste persoon die de Roemeense autoriteiten al jaren naar op zoek waren. Benadrukt dient in deze zaak te worden dat de justitie op de juiste wijze heeft gehandeld en dat er hier geen sprake is geweest van het negeren van een vonnis van de kortgedingrechter.

****

President Bouterse achtte het gisteren na lange tijd en zijn recente bezoek aan het Oost-Suriname, van belang een persconferentie te houden. Het staatshoofd ging daarbij in op verschillende zaken. Zo stelde hij dat het binnenland ook aandacht verdiende en dat hij daarom erheen gereisd was. Over de kosten van dit langdurige binnenlandsbezoek, stelde het staatshoofd dat die gedragen worden door bepaalde personen en de belastingbetaler. Wij zijn ervan overtuigd dat de 5 ton SRD uit de staatskas komt en nergens anders vandaan. Weer een sprankelend voorbeeld van verkwisting, die hij volgens zijn zeggen nog in andere districten zal voortzetten. Een staatshoofd dat liever een tijdelijke watersnood aanwendde om niet in DNA te verschijnen om aan wetgevers uit te leggen, hoe het nu eigenlijk wel zit met de onderhandelingen met de Alcoa en het veelbesproken Memorandum of Understanding (MoU), dat zogenaamd opgeschort was door de regering en waarvan achteraf is gebleken, dat de regering buiten kennis van DNA, op basis van hetzelfde document toch door is gegaan te onderhandelen met de vertegenwoordigers van de Amerikaanse multinational. Bouterse weet naar onze mening nog steeds onvoldoende over de inhoud van het MoU en zegt dat hij bepaalde zaken nog moet bestuderen. Heeft de man nou werkelijk maanden nodig om de zaak goed en nauwkeurig door te nemen? Wij ontkomen niet aan de indruk dat er in de Alcoa kwestie teveel persoonlijke belangen spelen en dat daarom de zaak niet op een ordentelijke wijze kan worden besproken in DNA om daarmede slechts het Surinaamse belang te dienen. Mensen liggen op de loer en hebben het gemunt op Alcoa/Suralco-bezittingen om uiteindelijk er veel beter van te worden.
Ook over de moordende wisselkoersen had het staatshoofd gisteren tijdens de persconferentie een mededeling. De wisselkoersen hebben volgens hem nog steeds de aandacht van de regering en daar wordt aan gewerkt. Hoe de president wat aan de wisselkoersen denkt te doen, kwam niet tot uiting. De regering heeft duidelijk geen antwoord op de hoge wisselkoersen en is tot nog toe niet in staat gebleken die te stabiliseren, laat staan ze omlaag te brengen. Zolang we een Centrale Bank hebben die over zeer onvoldoende vreemde valuta beschikt en dus niet in staat is een koers van de SRD ten opzichte van de harde vreemde valuta te verdedigen, zullen wij het moeten doen met zwevende wisselkoersen die bepaald worden door vraag en aanbod. Bouterse heeft hier duidelijk geen oplossing voor. Een aanmerkelijke vermeerdering van deviezen kan alleen door een hogere productie en export en die komen maar heel slecht op gang. Voorlopig is er geen enkele aanwijzing dat Suriname op korte termijn meer zal kunnen verdienen uit zijn exporten en we hoeven dan ook niet spoedig te rekenen op stabiele wisselkoersen, of op wisselkoersen die een neerwaartse lijn zullen vertonen.

****

Het wordt met de dag erger in dit land. Het lijkt wel een epidemie met die gewapende berovingen die steeds brutalere vormen aannemen. Mensen worden gewoon in hun huis belaagd en mishandeld door goed bewapende criminelen, die zich thans ook nog in auto’s verplaatsen. Het gaat naar onze mening in deze gevallen om georganiseerde misdaad. Zoals al eerder door ons beweerd, vindt er eerst ruimschoots een verkenning plaats van het slachtoffer in spe waarna de roofoverval kan plaatsvinden . Niet zelden worden de slachtoffers dan ook behoorlijk mishandeld. Bij een van de jongste gevallen wisten de criminelen gebruik te maken van politie-uniformen of kleding die daarop lijkt. De onveiligheid neemt gestadig toe en de overheid lijkt niet bij machte haar in te dammen. De beter gesitueerden in deze samenleving leven thans met een zeer onbehaaglijk gevoel, omdat je op cruciale momenten niet op de bevoegde instanties die bescherming moeten bieden, kan rekenen. Niet omdat ze geen bescherming willen bieden, maar over de broodnodige materialen en het materieel beschikken ze in zeer onvoldoende mate. De regering moet thans echt meer aandacht en geld gaan steken in de nationale veiligheid, anders ma