Money laundering geen prioriteit voor regering

VHP-parlementariër Krishna Mathoera is van mening dat money laundering en georganiseerde criminaliteit geen prioriteit hebben voor de regering. Hoewel er een wet is voor money laundering, wijst de volksvertegenwoordiger erop dat die in de praktijk niet tot uiting komt. Het komt vaker voor dat mensen met illegaal kapitaal zich vestigen in Suriname en zelfs ertoe overgaan om bedrijven op te zetten die moeten dienen als dekmantel voor witwaspraktijken. Deze mensen hebben in bepaalde gevallen een criminele achtergrond in het buitenland.  Mathoera zegt dat het niet nodig is om een onderzoek te starten naar het profiel van de mensen die hier willen investeren, omdat met de Wet Strafbaarstelling Money Laundering, er genoeg mogelijkheden zijn om de herkomst van het geld te traceren. “De politie kan bij een redelijk vermoeden dat iemand illegaal geld gebruikt bij bedrijvigheid, een onderzoek starten. Dit kan aan de hand van bijvoorbeeld een bepaalde investering die zo een persoon doet of dure auto’s die hij/zij bezit”, verduidelijkt zij. In de afgelopen zes jaar zijn er nauwelijks onderzoeken geweest naar money laundering. Deze activiteiten zouden volgens Mathoera goed onderzocht kunnen worden door de afdeling Financieel Onderzoek Team, dat zij in haar vorige functie als politiecommissaris zelf had ingesteld.

De regering Bouterse heeft deze afdeling ontmanteld toen zij aan de macht kwam, omdat ze volgens Mathoera hun eigen mensen wilde plaatsen op deze afdeling. Het komt volgens haar ook door het beleid van de regering, dat een afdeling van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst (DEA) die in ons land zetelde is vertrokken. Nu blijkt dat de regering weer zo een afdeling hier wil opzetten. Dit ziet Mathoera meer als wer ‘bruku pur’ bruku’. Ze wijst erop dat deze acties ook aangeven, dat money laundering geen prioriteit heeft voor de regering.

Ook vindt ze het opmerkelijk dat de regering weinig aandacht heeft voor de georganiseerde criminaliteit.

Volgens Mathoera is de georganiseerde criminaliteit genormaliseerd in alle aspecten van de samenleving. Ze zegt dat de regering nu maatregelen hiertegen wil treffen, maar niet begrijpt dat ze in feite al alles kapot heeft gemaakt. Mathoera benadrukt dat regeren een zaak is van de lange termijn is en niet van de korte termijn. Daarom is ze van mening dat de regering met een open kraan dweilt.

door Richelle Mac-Nack