Houtsector zal even stilliggen

De rijweg over Carolina is momenteel slecht en de houttransporteurs maken het alleen maar erger. Het ministerie van Openbare Werken is bezig de weg te herstellen en heeft aan de houttransporteurs gevraagd om voorlopig niet over de weg te rijden. Aan de ondernemers werd gevraagd om pas weer te rijden als het niet meer regent en de weg hersteld is. H. Fräser, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), zegt dat zij allang wachten op het herstel van de weg. “Het herstellen of rehabiliteren van de weg zou in de droge tijd moeten gebeuren en niet in de regentijd.
Nu komen we in dezelfde situatie van het vorig jaar terecht”, zegt de voorzitter. Fräser geeft aan dat er gewacht zal worden tot het mooi weer is en de houttrucks over de weg kunnen. Volgens de voorzitter zal de houtsector zeker voor een periode van zes maanden stagneren, omdat het transport van hout niet optimaal zal plaatsvinden.
Verder geeft hij aan dat de overheid gezegd heeft om het hout via het water te transporten, maar dat levert problemen op, want alle landingen zijn beschadigd en zijn niet klaargemaakt voor het vervoer van hout over het water. Fräser zegt dat de houtransporteurs nog bijelkaar geroepen moeten worden voor een vergadering met de overheid, waarbij de voortgang van de zaak besproken zal worden.
Carl Breeveld, DOE-parlementariër, zegt dat hij het probleem van het houttransport al eerder had aangehaald in het parlement, waarbij er overwogen zou worden het hout via het water te transporteren. Vol-gens de parlementariër moeten het ministerie van Han-del, Industrie & Toerisme (HI&T), Justitie en Politie (JusPol) en Openbare Wer-ken (OW), werken aan een oplossing van dit probleem. Hij geeft aan dat de regering weegbruggen zou moeten bouwen waarop de houttrucks gewogen worden. Dit zou ervoor zorgen dat trucks met zwaardere gewichten die niet voor de weg berekend zijn, niet over de weg kunnen. Ook zouden de trucks gecontroleerd moeten worden op het hebben van dubbele assen, die ervoor zorgen dat de druk op de weg minder wordt.