VEROUDERD CONCEPT

De regering Bouterse kan het niet laten en toont opnieuw haar voorkeur voor het wederom introduceren van  achterhaalde en niet werkende concepten, die naar onze mening thuishoren in totalitaire systemen. Bouterse drukt zijn wil opnieuw door en wenst de regeringsvoorlichting totaal onder zijn hoede te hebben. Dat wil zeggen, dat hij te allen tijde alles wat met staatspropaganda te maken heeft, kan manipuleren.  Al het zogenaamde nieuws afkomstig van de verschillende ministeries, zal voortaan door het zogeheten Nationaal Informatie Instituut,  een vernieuwde vorm van de Nationale Voorlichtings Dienst, NVD, zoals we die tijdens de zogenaamde en mislukte revolutie van de jaren tachtig hebben gekend, naar de gemeenschap toe worden gekanaliseerd. Op deze manier kan dan tijdig worden voorkomen dat mensen als Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en ALS, ook maar een schijn van kans krijgen hun zegje via de staatsmedia te doen.  Het Nationaal Informatie Instituut wordt niets anders dan een doorgeefluik van de regering Bouterse waar natuurlijk ook de zelfcensuur strak op zal worden toegepast. Met deze vorm van centralisering maakt de NDP natuurlijk de nieuwspresentatie vanuit de overige ministeries in één keer monddood en wordt de vrije meningsuiting geweld aangedaan. Het is geen geheim, dat Bouterse en zijn NDP-bestuursleden al geruime tijd ontevreden zijn over de manier waarop de staatsvoorlichting het hoofd biedt aan de vrije media in dit land. Ook de kritieken op social media zitten de NDP dwars, omdat die op dagbasis niet mals zijn.  De regering Bouterse vergeet één ding en dat is dat we niet in de jaren tachtig van de vorige eeuw leven en dat  de onvrede in het land met de dag toeneemt en men niet langer bereid is het bestaande ongenoegen, te verzwijgen. Ook dient men zich te realiseren dat we in een democratisch bestel leven en dat men handelingen die  binnen een totalitair bestuur horen ,achterwege laat.  De NVD werd tijdens de revo als gecensureerd verlengstuk van de militiaire dictatuur gezien en werd dan ook nimmer gewaardeerd. Het instituut is daarom dan ook niet lang na 1987 ter ziele gegaan. Ook nu zal uiteindelijk blijken dat het Nationaal Informatie Instituut een NDP-propaganda-orgaan behelst  en daarom door politiek andersdenkenden nimmer als objectief en eerlijk kan worden gezien.  Dit verouderde concept  zal niet werken en zal zeker vol argwaan door het Surinaamse volk worden gevolgd. Het is daarom niet verstandig ermee te beginnen.  De regering Bouterse heeft mandaat gekregen in mei 2015 en dient te laten zien dat ze in staat is goed te besturen. Als ze dat niet kan, dan rest haar maar één mogelijkheid en dat is vervroegde verkiezingen uitschrijven.