Regering besteedt weinig aandacht aan zelfmoord

De regering besteedt volgens mevrouw K. Hanoeman, vertegenwoordiger van de Stichting Swarnapath (Mind Console Centre), weinig aandacht aan zelfmoord. Zij zegt dat er wel een nationaal preventieplan is samengesteld vanuit de overheid. Echter is het plan tot nog toe niet uitgevoerd, omdat het uitvoeren van het plan met veel geld gepaard gaat. Zij geeft aan dat het belangrijk is dat de overheid samen met deskundigen en andere groepen in de samenleving het zelfmoordprobleem aanpakt. “Alleen kan een instantie dat niet doen”, aldus de vertegenwoordiger. Er moet volgens haar meer subsidie worden gegeven aan de instanties die zich bezighouden met het tegengaan van zelfdoding om trainingen te verzorgen aan sleutelfiguren, hoe zij mensen met zelfmoordgedachten kunnen herkennen.

Stichting Swarnapath werd in 2008 opgericht vanwege het stijgende aantal zelfdodingen in ons land en de afwezigheid van een nationaal suïcide preventieprogramma. Hanoeman geeft aan dat de Stichting Swarnapath deels subsidie krijgt van de overheid. Verder ontvangt de stichting donaties en rekent ze SRD 20 per persoon voor een consult, voor degenen die het zich kunnen permitteren. Ook de bestuursleden van de stichting dragen een steentje bij.

Hanoeman zegt dat mensen wel voor hulp komen, maar er zijn nog steeds mensen die over een drempel moeten gaan om hulp te zoeken voor mentale problemen. Zij merkt op dat mensen voor lichamelijke problemen makkelijker naar de dokter gaan, dan voor mentale problemen. Hanoeman is van mening dat het consulteren van een psycholoog of psychiater nog steeds in de taboesfeer ligt, omdat veel mensen er vanuit gaan dat een dergelijk bezoek wil zeggen dat zij gek zijn. Volgens Hanoeman is dit onjuist en willen veel mensen met mentale of psychische problemen simpelweg  met een deskundige praten. Hanoeman verklaart dat de oorzaken van zelfmoord nog niet onderzocht zijn, omdat de mensen die zelfmoord plegen, vaak genoeg niet meer in leven zijn. Maar zij geeft aan dat er wel triggers zijn, zoals relatie- en familieproblemen. De reden waarom een persoon zelfmoord pleegt, verschilt volgens Hanoeman van persoon tot persoon. “Voor de een is het een klein probleem, maar voor de ander is hetzelfde probleem juist een groot probleem”, aldus Hanoeman. Volgens een stappenplan dat is onderzocht in Nederland, moeten er vijf stappen gevolgd worden om suïcide te voorkomen. Stap 1: de samenleving bewust te maken over zelfmoord. Stap 2: algemeen bewust zijn van het publiek, zoals in een tempel, op de polikliniek (bespreekbaar maken). Stap 3: trainingen verzorgen voor maatschappelijk werkers en andere belangrijke sleutelfiguren. Stap 4: een kliniek waar mensen met zelfmoordgedachten terecht kunnen en stap 5: het beperken van middelen waardoor mensen zelfmoord kunnen plegen (zoals pesticiden). Volgens het nationaal preventieplan zijn er 5 prioriteitsgebieden waar aandacht aan besteed moet worden: -Vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor suïcidale personen en nabestaanden. -Beperken van de toegang tot potentieel letale middelen en middelen die het risico op het plegen van suïcide verhogen. -Verbeteren van de beeldvorming omtrent suïcide. -Het vergroten van de socio-economische en culturele weerbaarheid van de kwetsbare groepen. -Versterken van (de coördinatie van) onderzoek.

-door Johannes Damodar Patak-