Motorclub Gonini bezoekt sportminister

 

Minister Joan Dogojo (m) van Sport- en Jeugdzaken had gisteren een delegatie van Gonini Motorclub op bezoek. Dogojo stelde het bezoek zeer op prijs. (Foto: Sport- en Jeugdzaken)

De Gonini Motorclub Suriname heeft vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken.
De bewindsvrouwe zei dat het bezoek een begin is van een structurele samenwer-king voor de toekomst. Zij stelde het bezoek van de club zeer op prijs en gaf aan dat er momenteel wordt gekeken naar takken van sport, naast voetbal, die jongeren interesseren. De club vindt het belangrijk dat de minister op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de motorsport in Suriname. De delegatie onder leiding van clubpresident Kenny Refos gaf er blijk van dat de club ervoor zorgt dat de motorsport naar grotere hoogtes gebracht wordt en zij Suriname positief uitdraagt in het buitenland. De Gonini Motorclub heeft meerdere malen geparticipeerd aan internationale motorgebeuren en is voornemens te participeren aan een soortgelijke activiteit in Aruba.