GEROMMEL?

Er gebeuren thans vreemde zaken in dit land. Een minister van RGB wordt bedankt nadat hij jarenlang naar verluidt hard heeft gewerkt om Surinamers aan een stuk bouwkavel te helpen. Geruchten gaan dat de bewindsman in ongenade is gevallen bij de leiding van de paarse partij, omdat hij niet snel genoeg leden en sympathisanten aan bouwpercelen hielp. Ook zou de goede man paarse jongens en meisjes die aan grove en grote grondhonger lijden, niet snel genoeg hebben geholpen. De man zou zwaar onder druk zijn gezet en daar uiteindelijk flink de balen van hebben gekregen. En als je niet als een knipmes buigt voor het opperhoofd van de paarse stam, dan is het oprotten geblazen. Ook is het een onhoudbare toestand als een ondergeschikte met backing van het opperhoofd denkt te kunnen maken en breken binnen het departement, dan krijg je al snel het gevoel een nobody te zijn en ontstaat grote wrevel. Nepotisme neemt naar wij vermoeden thans de overhand en de nieuwbakken minister op RGB zal naar onze mening heel vreemde dingen meemaken in de komende tijd. Ze zal handelingen tegenkomen van paarse gabbers die wereldvreemd zijn aan de procedures die gevolgd dienen te worden om aan een stukje perceel in grondhuur te kunnen komen. Documenten ophalen op wildvreemde adressen die niet direct bekend zijn bij RGB, dat is reeds voorgekomen en de concentratie van personen bij het politieke centrum van paars is ook niet meer zo vreemd. Mensen trekken niet zomaar naar een bepaald punt. Ontkennen is dan ook heel makkelijk, maar waar rook is, is vuur. Al geruime tijd zijn er signalen, dat mensen gelieerd aan de paarse partij, veel sneller aan bouwpercelen worden geholpen dan Surinamers die niet bekend zijn binnen de annalen van de NDP. En dit allemaal, terwijl het verstrekken van grondbeschikkingen aan behoeftigen dient te geschieden ongeacht de politieke kleur van de aanvrager. Het is namelijk niet een gunst, maar een plicht van elke overheid om een persoon met de Surinaamse nationaliteit aan bouwgrond te helpen en in andere gevallen aan groter areaal voor tuinbouw en of landbouw. Maar het verstrekken van land aan burgers van dit land, draagt al geruime tijd het karakter van politieke chantage naar de aanvrager toe. Ben je niet van mijn paarse orga, dan moet je maar wachten of het bekijken en dat is natuurlijk onacceptabel. De nieuwe minister van RGB zal spoedig merken dat ze op een van de moeilijkste ministeries tewerk is gesteld en dat ze met tal van zeer corrupte handelingen en puur nepotisme te maken zal krijgen. Doet ze wat er gezegd en gevraagd wordt vanuit de paarse club, dan blijft ze zitten, kan ze zich daar niet mee verenigen, dan zijn ook haar dagen geteld.