Reshuffeling als afleidingsmanoeuvre

De president van ons land heeft vaker aangekondigd dat er een reshuffeling komt. Hoewel hij nooit exact heeft aangegeven wanneer en wie, heeft hij dat woord vaker in de mond genomen. Van deze president is bekend dat hij de schuld nooit bij zichzelf gaat zoeken, die ligt of bij de ministers of op de niveaus daar beneden. In zijn nieuwjaarsspeech liet hij dat weer blijken. Het is kennelijk velen niet opgevallen, maar de president zei wel dat dit jaar het eraan zit te komen. Dit is wat hij zei: ‘Landgenoten, aan al het voorgaande zal de overheid haar faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol, professioneel en dynamisch vervullen. Zaken mogen en kunnen niet amateuristisch worden aangepakt en met horten en stoten uitgevoerd worden. Wij zullen daarom in dit jaar de werkstructuren en werkmethoden bij de overheid onder de loep nemen en in deze verbeteringen ter verhoging van effectiviteit tot stand te brengen. Ook de bemensing van onze instituten zal door de scan gaan en overal waar nodig zal blijken, zullen functionarissen vervangen c.q. anders en elders ingezet worden. De juiste personen moeten op de juiste plaats komen, zodat het maximale resultaat kan worden bereikt’. Het staatshoofd zegt duidelijk dat het komt. Het moment en wie, weten hij en zijn zogenaamde topadviseurs alleen. Zelfs de functionarissen tasten in het duister of zij voor de reshuffeling in aanmerking zullen komen. Dit is zeker weer een goed voorbeeld van het ‘a no mi’ gedrag. Het land zit in grote problemen en de president denkt met het reshuffelen de zaak in goede banen te kunnen leiden. Het is net een coach van een voetbalclub die continue wedstrijden verliest, maar het falen van zijn team zoekt in de spelers alleen. Je bent een goede trainer of niet. En goede coach maakt van een zwakke en kleine club een succesvolle organisatie waar hij alle aandeelhouders en spelers achter zich krijgt. Kijk maar naar ploegen als Barcelona, Real Madrid, Juventus en BayernMunchen. Dat zijn wereldclubs die vaak genoeg de hand in eigen boezem steken en een duidelijk ontwikkelingsplan hebben. En natuurlijk mogen wij vergelijken, want deze teams hebben afzonderlijk meer geld dan onze staatsportemonnee. De president zoekt fouten in de structuren die niet goed functioneren en eerst zocht hij fouten extern. Volgens hem is ons land in grote problemen gekomen door de daling van goud- en olieprijzen. Het lijkt alsof de NDP een ‘geschiedenis glitch’ heeft. Men ziet de problemen ontstaan bij de daling van de prijzen, maar men gaat totaal voorbij aan het feit dat men Sinterklaas met de staatskas speelde. Dit ondanks waarschuwingen. Nu zouden ambtenaren hun werk niet correct hebben gedaan. Wat verwacht je als de leiding niet kan inspireren en ook nog krabita anu heeft. Dan mag je de beste ministers of directeuren op de ministeries plaatsen, het zal nooit lukken. Je kunt Messi en Ronaldo in één team plaatsen, maar als de coach een concept hanteert dat niet succesvol is, heb je ook niks aan deze twee topspelers. Maar de aankondiging om te komen tot een reshuffeling is niks anders dan een scenario, oftewel een afleidingsmanoeuvre. Het volk moet weer op het verkeerde been gezet worden om zo de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen. Heeft u de NDP ooit anders gekend?.