Protest bij Surinaams consulaat Cayenne tegen dure toeristenkaart

De verhoging van de prijs van een toeristenkaart van euro 20 naar euro 90 door de Surinaamse autoriteiten, is vanmorgen op verzet gestuit in buurland Frans-Guyana.

Mensen die een reisje Suriname hadden gepland, vonden het meer dan gepast om te laten weten wat zij denken van een verhoging van 450 procent  in één keer. De verhoging is vandaag ingegaan. De gemoederen liepen zo hoog op dat een stootgroep van vijftien personen een ketting en een groot slot gooiden om een poort die toegang geeft tot het gebouw van het Surinaams consulaat in de hoofdstad Cayenne. Het kantoor werd na het incident omstreeks 09:00 uur gesloten voor het publiek, toeristen die zich aanmeldden, werden teruggestuurd. Het protest duurde nog enige tijd voort. Guy Fréderic, woordvoerder van de actievoerende groep Tròpviolans, zegt: “Deze verhoging van de toeristenkaart is een aanslag op de minder bedeelde Frans-Guyanezen. Suriname is hun lievelingsbestemming, de enige bestemming waar zij toerisme kunnen doen. Dus deze beslissing gaat zeker een impact hebben op diegenen die het financieel niet breed hebben.

Ik roep daarom de Frans-Guyanezen op om te weigeren de 90 euro te betalen, maar ik zeg ze ook om niet zonder visum naar Suriname te reizen.” Olivier Goudet, lid van de actiegroep, voegt eraan toe: “Het is onbegrijpelijk, want er is een samenwerking tussen Frans-Guyana en Suriname. Surinamers zijn onze buren, zelfs onze broeders.

Wij hebben ze ontvangen tijdens de oorlog, dit zal het toerisme van de Frans- Guyanezen naar Suriname verminderen en uiteindelijk zal dit aan niets bijdragen aan het budget van de Staat.  Goudet voegt eraan toe dat ze, zoals velen in Frans-Guyana, begrip heeft voor de economische situatie in ons land. Een afvaardiging van de betogers mocht rond het middaguur het gebouw binnen om hun klacht rustig toe te lichten. Het onderhoud met de diplomatieke vertegenwoordiging van Suriname aldaar duurde bijna twee uur. Ze kwamen terug met de boodschap aan hun lotgenoten dat het commentaar dat is gerezen sinds de aankondiging van de tariefsverhoging, onder de aandacht is van het Surinaams parlement. Het consulaat doelt kennelijk op een verzoek van de DNP-coalitiefractie in De Nationale Assemblee (DNA) aan de regering om de verhoging in heroverweging te nemen. De kwestie is al onderwerp van nieuwe discussies geweest binnen de regering. De redenering van de coalitie is dat de toeristenkaart bedoeld was om toerisme te stimuleren. Waar de regering misschien had gehoopt om misschien meer geld in het laatje te krijgen met de sterk verhoogde prijs, worden toeristen nu juist afgeschrikt. In kringen van de parlementaire oppositie was al gewaarschuwd voor protesten, omdat vooral Surinamers in diaspora getroffen worden. De Tourism Union of the Republic of Suriname (TOURS) heeft zich eveneens verontwaardigd uitgelaten over het verhoogde tarief. Niet alleen heeft de regering tijdens de behandeling van de onlangs goedgekeurde begrotingsbehandeling met geen woord gerept over de voorgenomen verhoging, ook de toeristische sector is totaal verrast. Het protest voor de deur bij het consulaat is volgens bronnen van De West ondertussen ook al gemeld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo (Suriname). De verwachting is dat minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken vandaag nog uitkomt met een verklaring waarin de verhoging wordt aangehouden of helemaal wordt geschrapt.