Het dagblad De WEST is de oudste krant van Suriname.

Historie 1909 -1950:

Op 1 oktober 1909 rolde in opdracht van hoofdredacteur William Kraan de eerste krant van De West van de drukpers. Kraan, de oprichter van De West was een uit Nederlandse ouders in Groot Brittannië geboren man, die zich in Suriname had gevestigd tot kort voor zijn dood. Kraan was in het begin van zijn journalistieke loopbaan verslaggever bij de lokale krant Onze West en groeide uiteindelijk uit tot hoofdredacteur van het blad. Negen jaren lang vervulde hij de functie van hoofdredacteur totdat hij op een gegeven moment in aanvaring kwam met de familie Heyde, die verantwoordelijk was voor de uitgave van Onze West. De firma Heyde en de heer Kraan konden niet meer tot een werkbare samenwerking geraken. Kraan, die van geen wijken wist, nam toen het besluit om zijn eigen krant uit te geven. De firma Oliviera werd bereid gevonden voor een beduidend lager bedrag en op een groter formaat de eerste editie van De West op 1 oktober 1909 te drukken. Ruim 38 jaar gaf Kraan zijn krachten aan De West. In 1943 achtte hij de tijd rijp om de redactie uit te breiden. Hij stelde David Findlay voor, die toen leraar was op een Muloschool op Aruba, om terug te keren naar ons land om hem te komen assisteren. Na enige tijd samengewerkt te hebben, stelde Kraan aan Findlay voor de krant te kopen. Kraan zou namelijk naar Nederland terugkeren om de laatste jaren door te brengen met zijn twee zusters. In 1947 vertrok Kraan richting Nederland en vestigde zich in Soest. In december van hetzelfde jaar overleed de oprichter van De West in Nederland.

Dagblad De West 1950- 1980:

Op 1 april 1950 werd De West een dagblad. Het zetsel werd geleverd door drie Linotype loodzetmachines, die geleidelijk aan door de heer David Findlay in de Verenigde Staten van Amerika waren gekocht. Op 15 juni 1953 werd met de ingebruikneming van een automatische pers een eigen drukkerij geopend aan de Oranjestraat, thans Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat. Het blad groeide verder en was in 1977 in staat het off-set systeem binnen de drukkerij te introduceren en in december 1979 werd de eerste rotatiepers van het merk King Press geïnstalleerd. Hoofdredacteur D.Findlay publiceerde zijn redactionele artikelen onder de noemer ‘Kleine Korrels’ die door bepaalde mensen in onze samenleving gevreesd werden en door velen gewaardeerd. De vrije pers en het recht op vrije meningsuiting werden tot 1980 ten volle gerespecteerd.

021

1980- heden:

In februari 1980 kwam abrupt een eind aan de vrije meningsuiting in Suriname, toen een zestiental sergeanten een staatsgreep pleegden tegen de wettig gekozen regering van Henck Arron en een sterk repressieve militaire dictatuur vestigde, die ons land maar liefst 7 jaar in een wurgende greep hield en daarna nog 4 jaar de naweeën deed gevoelen. Op 26 februari 1980 verscheen de krant wederom en op dezelfde avond omstreeks negen uur werd het vuur op het gebouw van onze administratie geopend. David Findlay, de hoofdredacteur van onze krant kon vanaf dat moment niet meer schrijven in het belang van de Surinaamse gemeenschap en dat zat hem dwars. In een nieuwe rubriek “Fictie” trachtte hij nog wat richting te geven aan het maatschappelijk gebeuren. Het land verkeerde vanaf dat moment in grote spanning, de ene contra-coup na de andere werd door de militairen geënsceneerd om de spanning erin te houden en om met tegenstanders te kunnen afrekenen. De trek van landgenoten naar Nederland werd er alleen maar door verhevigd.

Op 6 april 1982 werd ons blad zwaar getroffen door het plotselinge verscheiden van onze geliefde hoofdredacteur David George Albert Findlay in de leeftijd van 69 jaar. De klap voor de familie in het bijzonder en het bedrijf over het algemeen was enorm. Zijn goede werk zette zijn rechterhand en redacteur Orlando Renwick Hofwijk  voort. Hofwijk had er al ruim veertig jaar aan de zijde van David Findlay op zitten. Ook tijdens Findlay zijn afwezigheid zwaaide Hofwijk altijd op zeer verantwoordelijke wijze de scepter bij De West.

D.G.A. Findlay
D.G.A. Findlay

In het afgelopen decennia deden zich enkele wijzigingen voor binnen de Hoofdredactie van De West. De edities van april 1982 tot september 1984 was de redactie onder leiding van E.D.Findlay en van december 1984 tot augustus 1987 G.D.C.Findlay en R. Hofwijk. Van september 1987 tot en met december 1989 G.D.C. Findlay en D.A.L.Truideman als de hoofdredacteuren. Na deze periode werkten, naast de huidige hoofdredacteur, als adjuncthoofdredacteur de heren G.Ferrier en C. Djamin. In december 1996 kregen wij wederom een zeer slechte tijding te verwerken. Orlando Renwick Hofwijk, onze oud hoofdredacteur, kwam tragisch om het leven bij een verkeersongeval. Eén van de voornaamste pijlers uit het bestaan van onze Hoofdredactie en een grote bron van kennis en informatie, werd in één keer weggeslagen. Vervolgens bestond de Hoofdredactie uit de heer G.D.C.Findlay en mevrouw L. Kettie. Daarna kwam als opvolger van mevrouw Kettie, mevrouw Colli-Chin A Tam en de heer Louis Alfaisie.

Thans is de hoofdredacteur de heer G.D.C. Findlay.

 

CONTACT US:

Adres: Mr.Dr.J.C. de Mirandastraat 2-6, Paramaribo, Suriname.

Telefoon: +597471249/+597473327/+597425135/ +597473338/+597473339

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

[contact-form-7 id=”13″ title=”Contact form 1″]