Covid-19-besmettingen nemen wederom toe in Brazilië

Afgelopen 24 uur 21.102 nieuwe besmettingsgevallen

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben gemeld dat het voortschrijdend gemiddelde van sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in Brazilië gestegen is naar 96. In de afgelopen 24 uur deden er zich 164 sterfgevallen voor in het land.

Volgens de gezondheidsautoriteiten wordt het voortschrijdend gemiddelde berekend op basis van het gemiddelde aan sterfgevallen of gevallen van de afgelopen zeven dagen. Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe en Tocantins, hebben in de afgelopen 24 uur echter geen sterfgevallen door Covid-19  geregistreerd. In totaal zijn in Brazilië sinds het begin van de pandemie 662.941 mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19. In de afgelopen 24 uur waren er 21.102 nieuwe besmettingen van Covid-19. Sinds het begin van de pandemie werden er in toaal 30.374.694 positieve testen geregistreerd. Volgens de statistieken werden er van gisteren tot vandaag 22.142 mensen positief getest op het coronavirus, waardoor het totale aantal geïnfecteerden sinds het begin van de pandemie 30.378.061 bereikte.

Brazilië vertoont bij het voortschrijdend gemiddelde van sterfgevallen een neerwaartse trend van -27 procent. Twee van de vijf regio’s van het land volgen het nationale reductiescenario: Centraal-West (-21 procent) en Zuidoost (-28 procent). De andere twee zijn stabiel: Noordoost (-12 procent) en Zuid (-11 procent). Terwijl het Noorden een stijging had van 17 procent. “Vijftien staten in het Federaal District vertoonden een daling van het gemiddelde aantal sterfgevallen door Covid. Vijf staten registreerden stabiliteit en nog eens zes hadden een toename van registraties.” Als de waarde boven 15 procent ligt, duidt dit volgens medisch deskundigen op een opwaartse trend; onder -15 procent neemt het af, tussen 15 en -15 procent betekent stabiliteit.

More
articles