Bolsonaro wil hernieuwde relatie Suriname consolideren

President Jair Messias Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië, arriveert op 20 januari in Suriname voor een officieel bezoek.

Op de Johan Adolf Pengel International Airport wordt het Braziliaanse staatshoofd met militaire eer ontvangen en opgewacht door vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, defensieminister Krishna Mathoera en andere regeringsfunctionarissen. De Braziliaanse president die voor een tweedaags bezoek in Suriname zal vertoeven, heeft gezegd dat hij naar ons land komt om de hernieuwde banden te consolideren.

Beide landen hebben een rijke historie op het gebied van bilaterale en multilaterale samenwerking. Het eerste officiële contact vond plaats op 21 juli 1976, tijdens het bezoek van de toenmalige Surinaamse premier Henck Arron aan Brasilia, waarbij de twee regeringen destijds drie bilaterale verdragen aangaande culturele, handels- en technische samenwerking aangingen.

Ook werd een gezamenlijke Braziliaans-Surinaamse commissie opgericht voor het verdiepen van de onderlinge betrekkingen. In 2020 hebben beide landen twee samenwerkingsovereenkomsten getekend voor wat betreft het bestrijden van malaria en de ziekte van Chagas alsook assistentie van Brazilië op het vlak van cyber security.

De twee naties willen een hechtere relatie met meer diepgang. Tijdens de besprekingen zal het intensiveren van de samenwerking met het oog op wederzijds voordeel, prioriteit genieten.

Het tegengaan van grensoverschrijdende misdaad, drugshandel en het creëren van een veiligere regio, behoren ook tot de agendapunten. Brazilië kan als grote speler met veel investeerders verder een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van de ophanden zijnde Surinaamse olie- en gasindustrie.

President Bolsonaro en de Braziliaanse minister van buitenlandse zaken, Carlos Alberto França zullen een onderhoud hebben met hun Surinaamse ambtgenoten, respectievelijk president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Ramdin. President Mohamed Irfaan Ali van Guyana zal zich ook aanwezig zijn. De drie regeringsleiders zullen tijdens een werklunch samen met verschillende ministers van gedachten wisselen over onderwerpen de drie Amazonelanden rakende.

Na dit moment zullen de gesprekken tussen de Republiek Suriname en de Federatieve Republiek van Brazilië van start gaan om de bilaterale betrekkingen te consolideren en verder uit te diepen.

De uitkomst van de gesprekken zal vastgelegd worden in een document. Er zal een gezamenlijke verklaring door de staatshoofden van beide democratieën getekend worden, terwijl er ook een persverklaring zal worden uitgebracht. President Bolsonaro vertrekt op 21 januari 2022 vanuit Suriname naar de Coöperatieve Republiek Guyana om daar bilaterale gesprekken te voeren met zijn ambtgenoot Irfaan Ali, die op dezelfde dag van zijn aankomst in Suriname naar Guyana terugkeert.

More
articles