Onderwijsminister ontvangt Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs

Op uitnodiging van onderwijsminister Marie Levens, heeft de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO), op 6 januari een bezoek gebracht aan de minister en haar staf. Tijdens de meeting heeft de bond het wensenpakket betreffende de verbetering van de werkomstandigheden, inclusief de aanpassing van primaire, secundaire alsook noodzakelijke en additionele voorzieningen voor de inspecteurs bij het onderwijs gepresenteerd.

Enkele punten die vallen onder het wensenpakket zijn: de rechtspositie van inspecteurs, behuizing van inspectie, evenals trainings- en opleidingsmogelijkheden. Bondsvoorzitter Hugo Blanker heeft ook de kwestie over de blokkade tot het belminutenpakket, waarvan de inspecteurs in dienst van het ministerie gebruikmaken, besproken. De voorzitter ziet dit graag spoedig opgelost. Verder hebben de minister en de bond gesproken over het aanstellen van een inspecteur-generaal, zodat zaken geordend verlopen.

De minister heeft de bond meegegeven dat niet alles gerealiseerd kan worden, omdat bepaalde zaken een integrale aanpak behoeven, maar er zal alvast gekeken worden naar de mogelijkheden voor een vervoerstoelage, kledingtoelage, verzekering bij diensthuizen en telefoontoelage. De bond stelt het zeer op prijs dat de minister hen heeft uitgenodigd en bereid is de bond tegemoet te komen.

More
articles