Financiën belooft land corruptievrij te maken

In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling is uitgebleven. Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor, een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen.

Dit is corruptie. Wij garanderen een ieder, die een vordering heeft op de overheid en conform de regels (getoetst op rechtmatigheid met een verstrekt reçu) recht heeft op betaling, daadwerkelijk betaald zal worden. Wij vragen u allen derhalve, op geen enkele wijze mee te werken aan corruptie en dus geen gelden/smeergelden te betalen. Het is begrijpelijk dat schuldeisers die al langer wachten, soms zelfs met een vonnis in de hand, aandacht en spoedige afhandeling vragen.

Dat is geoorloofd, maar als uw zaak dan in orde komt, bent u niemand iets schuldig. Wat u rechtmatig toekomt, zult u ook ontvangen. Werk met ons mee ons land corruptievrij te maken, ook van deze vorm van corruptie. Tegen personen en/of ambtenaren die zich hieraan schuldig maken, zullen geëigende maatregelen getroffen worden. Aldus een communique van het ministerie van Financiën.

More
articles