Diplomatiek niet juist om First Lady in RvC te benoemen

Bestuurskundige August Boldewijn zegt in het actualiteitenprogramma In de Branding, dat het diplomatiek niet juist is om een First Lady te benoemen in een Raad van Commissarissen (RvC). ‘’Het is ongebruikelijk dat de vrouw van een president, deze werkzaamheden gaat uitoefenen’’, is de reactie van Boldewijn op de benoeming van Melissa Santokhi-Seenacherry, echtgenote van president Chandrikapersad Santokhi, tot lid van de RvC bij Staatsolie.

“Ik weet niet in welk land een First Lady deel uitmaakt van een Raad van Commissarissen. Ik ben bang dat je je man in verlegenheid brengt wanneer jij of samen met je collega’s, een beslissing neemt die niet welgevallig is bij je man of de regering. Dan weet ik niet welke consequenties dit zal hebben voor de verstandhouding tussen man en vrouw.” Rvc’s zijn volgens Boldewijn, pure business. Hij vraagt zich af of een advocaat wel goed weet hoe zij financiële problemen moet oplossen, vooral met de economische neergang van vele bedrijven waarmee we nu te kampen hebben. Daarnaast gaat het bij bedrijven als Staatsolie om internationale relaties die het bedrijf maken of breken. “Men maakt grappen met de belangen van het volk.”

Boldewijn zegt dat het diplomatiek niet juist om een First Lady in welke RvC dan ook, te benoemen. “Bovendien is zij advocaat en in dat opzicht kan zij als advocaat bepaalde beslissingen nemen die niet in overeenstemming zouden kunnen of hoeven te zijn met zaken die de Raad van Ministers beslist. Ze moet goed weten wat ze doet en de president neemt een beslissing alsof er geen anderen zijn die naar school zijn gegaan.” Volgens Boldewijn kon de president beter voor iemand anders kiezen dan iemand die dicht bij hem is. “Het lijkt wel op een paternalistisch systeem dat nooit ophoudt.” Boldewijn zegt dat hij dacht dat de president anders zou zijn in vergelijking met Brunswijk die in alle RvC’s zijn broer plaatst alsof er geen andere mensen zijn in de partij die kennis van zaken hebben.

Bovendien vraagt hij zich af of het benoemen van leden van een RvC, een partijaangelegenheid of een regeringsaangelegenheid is.

“Want als je mij zegt dat de vicepresident de leiding heeft over de besluitvorming voor wat betreft de positionering van mensen in een RvC, dan vraag ik mij af in welk hoedanigheid Brunswijk de beslissing heeft genomen. Als ik de hele lijn van besluitvormingen bekijk, vind ik het slordig en niet passen in het beleid van een regering die openheid van zaken wil geven. Wie zijn de mensen die de beslissing hebben genomen?  Zou er geen commissie moeten zijn die aan de hand van competenties, deze mensen zou moeten voorstellen?”, zegt Boldewijn. Op de vraag of de benoeming teruggedraaid kan worden, zegt Boldewijn dat als de benoeming van Reshma Mangre teruggedraaid kan worden, deze ook teruggedraaid kan worden.

More
articles