Waarnemers moeten buiten stemlokaal blijven

In het kader van de verkiezingen en de Covid-19 crisis heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) een bijeenkomst met politieke partijen gehouden die deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande. Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Covid-19 virus en de ‘social distancing’ maatregel, werd aan de partijen meegedeeld, dat waarnemers buiten het stemlokaal moeten blijven. Alhoewel het wel bij de verkiezingen van 2015 mocht, is het hoofdbestuurslid van de NPS Hesdy Pigot, het oneens met deze maatregel. Hij zegt dat dit verbod fraude in de hand werkt.

“We begrijpen de maatregelen, maar we zijn het oneens dat ook de OKB-toezichthouders en politieke waarnemers, buiten het stemlokaal moeten staan. Dat het OKB ook buiten moet, is voor ons onbegrijpelijk, vooral omdat de hoofdstembureaus helemaal bemand zijn door één politieke partij. Dus we hebben toezichthouders nodig. Ook hebben we aangegeven, dat wat de politieke partijen betreft, camera’s in de zaal geplaatst moeten worden met een beeld buiten”, aldus Pigot in het programma ABC-actueel.

Volgens Pigot is het belangrijk, dat je hoort wie er stemt en wie de persoon is. “We krijgen zaken binnen, dat er mensen wonen op adressen, die de buren nog nooit hebben gezien. We moeten alert zijn, meer omdat we geen toezicht hebben binnen de bureaus. Daarom zijn we ook bezig, alle NPS’ers op te roepen, zich op te geven als toezichthouder van de partij”, aldus Pigot.

More
articles