August 22, 2019


’Milieuorganisaties zitten op schoot regeringen’


August 22, 2019

Milieuorganisaties zitten volgens milieudeskundige Erlan Sleur, op de schoot van regeringen, waardoor ze heel weinig doen aan natuurbescherming. “Ze brengen cijfers uit, maar zijn niet actief genoeg, omdat ze afhankelijk zijn van overheden, waar alles gericht is op de economische belangen.” Sleur zegt dit naar aanleiding van de bosbranden in het Amazone-woud in Brazilië. Hij ergert zich eraan dat de president van Brazilië toestemming geeft aan ondernemers om het bos te gebruiken voor economische doeleinden. De branden zijn volgens hem een kettingreactie van gebeurtenissen in de wereld die ervoor zorgen dat er nog meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. Bosbranden komen vaak voor in het droge seizoen in Brazilië, maar worden vaak opzettelijk gesticht met als doel het land illegaal te ontbossen voor onder andere veeteelt. Ook worden de woonplaatsen van de inheemsen afgepakt. “Regeringen van de landen die tot de Amazone behoren, zouden hun bossen moeten beschermen. Er zijn reeds 73.000 bosbranden geteld in het Amazonegebied. Dat is een abnormaal aantal”, zegt Sleur. Het enorme aantal bosbranden heeft ook invloed op het klimaat. Dat is in Suriname is al merkbaar, terwijl milieuorganisaties voorspeld hadden dat pas tegen 2050 er een grote klimaatverandering zal zijn. Sleur voorspelt dat Paramaribo onleefbaar wordt en dat de gebieden in het westen en naar het oosten toe, zwaar onder water zullen lopen door de stijging van de zeespiegel. Sleur zegt, dat er niet alleen bos, maar hele natuurgebieden vernietigd worden. De afgelopen periode heeft hij geconstateerd en daar zijn beelden van, dat er tegenwoordig tal van Chinese ondernemers aan goudwinning doen en dus niet alleen aan houtkap, zoals de regering aangeeft. Erger nog, het goud wordt op een zeer onverantwoorde manier gewonnen, namelijk met het extreem giftig cyanide, dat zeer schadelijk is voor het milieu. Ook tijdens klimaatconferenties merkt Sleur op, dat de focus grotendeels gelegd is op het zoeken naar olie, terwijl juist dat klimaatverandering veroorzaakt. Hij neemt het de Surinaamse regering zeer kwalijk, omdat zij ervan uitgaat, dat alleen een olievondst onze economie zal redden. “”De regering lijkt wel jaloers te zijn op Guyana, die binnenkort miljarden aan olie zal verdienen’’, zegt hij. Sleur kiest er daarom bewust voor om geen fondsen aan te nemen van onder andere multinationals die corrupt bezig zijn en verantwoordelijk voor milieuvernietiging. Elke samenwerking die daarop gericht was, heeft hij stopgezet. “Het zijn deze multinationals die regeringen benaderen die corrupt zijn, om onder andere aan goedkope concessies te komen. Ze geven niet om het milieu of werkgelegenheid, ze zijn alleen gericht op geld.” door Kimberley Fräser